Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý Công đoàn các cấp đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ

Đó là mục tiêu của Hội nghị triển khai công tác quy hoạch các chức danh cán bộ Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nhiệm kỳ 2022-2027 và nhiệm kỳ 2027-2032 diễn ra ngày 27/6 vừa qua. Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn EVNGENCO1.

 Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Doãn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 nhấn mạnh: "Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ công đoàn có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý công đoàn, đảm bảo đồng hành cùng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Tổng công ty và đơn vị". 

Với mục tiêu đó, quy hoạch cán bộ phải bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ công đoàn trong Tổng công ty, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ công đoàn phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2022-2027 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp 2027-2032.

Hình ảnh Ban kiểm phiếu làm việc 

Công tác rà soát, bổ sung các chức danh quy hoạch của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2022-2027 và nhiệm kỳ 2027-2032 đươc thực hiện theo phương châm “động” và “mở” mở rộng dân chủ và công khai. Qua đó, đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc uy tín thấp và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển đảm nhiệm các chức danh quy hoạch. Cùng với đó, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo Công đoàn các cấp trong Tổng công ty thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân, lao động và xây dựng tổ chức công đoàn Tổng công ty ngày càng vững mạnh.

Một số Hình ảnh các Đại biểu tham gia bỏ phiếu:


  • Minh Phương