Video: Cuộc sống xanh của Cán bộ, Kỹ sư tại Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ

Cán bộ công nhân viên tại Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ cố gắng rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng môi trường sống xanh, cải thiện bữa ăn sạch... tư đó đảm bảo sức khoẻ để sản xuất, xây dựng đất nước phát triển. Mời các bạn cùng xem video:


  • Trần Linh Chi