Video: Bàn giao Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1

Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyển giao Đảng bộ cơ sở Công ty Thủy điện Sông Tranh về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1, thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong lộ trình sắp xếp tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể ở các đơn vị trực thuộc theo hướng nhất thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đối với hoạt động của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.

Thông tin chi tiết tại đây:  https://www.youtube.com/watch?v=coiysGBB41k

 

 


  • Hồ Thanh Thiên