Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ năm 2022

Sáng 10/8, tại Uông Bí, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và Công đoàn Tổng công ty tổ chức đối thoại định kỳ năm 2022 với mục tiêu là đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động tại EVNGENCO1.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 và ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 ký kết biên bản Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2022

Thành phần đối thoại có ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENO1, ông Lê Hải Đăng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn. Về phía Công đoàn EVNGENCO1 có ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch, cùng các thành viên Tổ đối thoại và Ban Thanh tra nhân dân, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty, đại biểu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, người lao động các phòng phân xưởng các đơn vị thuộc Tổng công ty.

Tại Hội nghị, với hình thức đối thoại trực tiếp, 13 nội dung đã được đề cập, bao gồm:

1. Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

2. Chi trả tiền làm thêm giờ cho người lao động.

3. Về việc đóng BHXH cho Người lao động.

4. Phụ cấp trách nhiệm cho ATVSV.

5. Tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cho đội ngũ làm công tác ATVSLĐ.

6. Về việc ký kết hợp đồng lao động.

7. Quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Tổng công ty.

8. Trích lập quỹ khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

9. Bố trí nhà ở cho Người lao động tại Công ty nhiệt điện Duyên Hải.

10. Bố trí việc làm và thu nhập cho NLĐ tại Ban QLDA Nhiệt điện 3.

11. Chủ trương triển khai Đề án Mô hình tổ chức theo hướng quản trị tập trung sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Người lao động khi có số lượng dôi dư của CBCNV.

​12. Thực hiện chủ trương tinh giảm định biên của EVN.

13. Để có nguồn thu thêm cho hoạt động Công đoàn tại đơn vị.

Kết thúc hội nghị, với tinh thần cầu thị và trao đổi thẳng thắn, 12/13 vấn đề được thống nhất, nội dung còn lại sẽ tiếp tục nghiên cứu giải trình quyết.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2022 của EVNGENCO1 được tổ chức tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 và ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 chủ trì hội nghị đối thoại

Ông Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn TCT Báo cáo các nội dung đề nghị đối thoại định kỳ năm 2022

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - TGĐ điều hành trả lời từng nội dung đề nghị đối thoại

Hội nghị đã kết thúc trong tinh thần thống nhất và đoàn kết cao


  • Thu Hà (VP)