Thư mời quan tâm dịch vụ đào tạo năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 1 (đợt 3)

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2024. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

I/ Các chương trình đào tạo gồm:

1. Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

2. Huấn luyện công tác bảo vệ môi trường;

3. Đào tạo giảng viên nội bộ;

4. Đào tạo triển khai lộ trình nghề nghiệp và đánh giá năng lực;

5. Đào tạo EVNGENCO1 Leadership năm 2024;

6. Đào tạo chuyển đổi số trong lĩnh vực QLĐTXD: áp dụng công nghệ số khóa học dữ liệu, AI, BM, hệ thống mô hình hóa (AR); giám sát thi công, quản lý vật tư của dự án trong ĐTXD;

7. Bảo vệ tuabin, chuẩn đoán các lỗi tuabin và thiết bị phụ.

Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo tại đây.

Nội dung và thứ tự sắp xếp bản chào giá tại đây.

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

• Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;

• Bà Nguyễn Thị Hường, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0977376669, email: huongnt@evngenco1.vn.


  • Ban TCNS