Thư mời quan tâm dịch vụ đào tạo năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 1 (đợt 2)

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2024. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

1. Tên Chương trình đào tạo: Hiệu chỉnh lò hơi trong nhà máy nhiệt điện than.

Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo tại đây.

Nội dung và thứ tự sắp xếp bản chào giá tại đây.

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

• Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;

• Ông Nguyễn Quang Phú, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0982199210, email: phunq@evngenco1.vn.


  • Ban TCNS