Thư mời quan tâm dịch vụ đào tạo năm 2021 của Tổng công ty Phát điện 1 tháng 6/2021

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2021. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

I/ Các chương trình đào tạo gồm:
Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo theo phụ lục kèm theo.

- Khóa 1. Đào tạo chuyên sâu về quản trị mạng; An ninh bảo mật hệ thống công nghệ thông tin và quản trị máy chủ ứng dụng
- Khóa 2. Đào tạo chuyên sâu lưu trữ, ảo hóa và cloud; quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng
- Khóa 3. Quản lý vận hành hệ thống quan trắc, công trình xây dựng, thủy công cho nhà máy Thủy điện
- Khóa 4. Đào tạo nâng cao năng lực phục vụ thị trường VWEM
II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:
• Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
• Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0969366999, email: hoantm@evngenco1.vn.
III/ Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 25/6/2021.
Tổng công ty Phát điện 1 rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu.


Đề cương các khóa đào tạo tại đây.

Nội dung và thứ tự sắp xếp bảng chào giá tại đây.


  • Ban TCNS