Thư mời quan tâm dich vụ đào tạo của EVNGENCO1 tháng 5/2021

THƯ MỜI QUAN TÂM CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NĂM 2021

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Khóa đào tạo “Điều phối viên nội bộ về RCM”. Để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1 (hướng dẫn hồ sơ chào giá tại đây)

I/ Đề cương chương trình đào tạo  theo phụ lục kèm theo (tại đây).

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

  • Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
  • Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0969366999, email: hoantm@evngenco1.vn.

III/ Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 20/5/2021.

Tổng công ty Phát điện 1 rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu.