Thông báo tuyển dụng nhân sự Ban Kế hoạch

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Kế hoạch Tổng công ty theo một số nội dung như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước ngoài được cấp phép lao động tại Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, không có thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị các biện pháp giáo dục tại địa phương nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trong thời gian cấm hành nghề hoặc làm các công việc liên quan đến các công tác tuyển dụng.

2. Yêu cầu tuyển dụng

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy thuộc chuyên ngành: kinh tế, kỹ thuật.

- Có thâm niên công tác ít nhất 03 năm; có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 02 năm về lĩnh vực quản lý hợp đồng đối với nhà thầu nước ngoài.

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác đấu thầu, tài chính, thương mại Quốc tế, quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp.

- Nắm được Điều lệ tổ chức và hoạt động, chức năng nhiệm vụ và mô hình tổ chức, quy trình hoạt động và phân cấp quản lý của Tổng công ty.

- Hiểu rõ tổ chức hoạt động kinh doanh, chiến lược và các định hướng phát triển của Tổng công ty.

- Hiểu biết về cơ cấu tổ chức của Tổng công ty; chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Tổng công ty; mối quan hệ công tác giữa các đơn vị; các quy chế quy định hiện hành của Tập đoàn, Tổng công ty có liên quan đến công tác kế hoạch, đấu thầu, quản lý và sử dụng nhiên liệu;

- Nắm được Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kế hoạch;

- Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ tương đương B2 trở lên.

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point), phần mềm xây dựng kế hoạch, tiến độ (Ms.Project, Primavera) và các phần mềm khác phục vụ công tác chuyên môn.

- Có các kỹ năng: nghiên cứu, phân tích, tổng hợp; làm việc độc lập, làm việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình tốt; tổ chức, sắp xếp công việc; giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong tổ chức.

- Chịu được áp lực công việc cao và đi công tác xa, dài ngày;

* Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm công tác trong ngành điện từ 05 năm trở lên;

- Có trình độ thạc sĩ hoặc kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đạt loại giỏi;

- Có chứng chỉ hành nghệ hoạt động đấu thầu.

* Mô tả tóm tắt nội dung công việc:

- Nghiên cứu các văn bản pháp lý có liên quan của Nhà nước, EVN, EVNGENCO1 liên quan đến công tác nhập khẩu nhiên liệu, vật liệu;

- Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định về công tác mua sắm, sử dụng than và nhiên liệu nhập khẩu của EVN, EVNGENCO1;

- Tham gia công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp than và nhiên liệu nhập khẩu;

- Theo dõi, đôn đốc, quản lý các hợp đồng cung cấp than và nhiên liệu nhập khẩu hàng năm, dài hạn trong Tổng công ty;

- Theo dõi, nắm bắt thông tin về năng lực sản xuất của Nhà cung cấp, nhu cầu than và nhiên liệu nhập khẩu cho sản xuất, cân đối nguồn nhiên liệu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định;

- Đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc trong quá trình cung ứng than và nhiên liệu nhập khẩu nhằm đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện;

- Đề xuất phương án phù hợp nhằm đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện;

- Nắm bắt thông tin thị trường than quốc tế, xu thế biến động giá, làm cơ sở điều phối than;

- Tham gia quản lý chuối cũng ứng than;

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban/Lãnh đạo Tổng công ty.

3. Quyền lợi và chế độ

- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Tổng công ty và Bộ luật Lao động năm 2012 (sau khi đã hoàn thành thời gian thử việc).

- Mức lương, thu nhập: Theo chế độ chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước.

- Địa điểm làm việc: Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, Tháp B, tòa nhà EVN, số 11, Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

- Thời gian làm việc: Theo quy định của Bộ luật Lao động.

4. Hồ sơ tham gia dự tuyển: (phong bì ngoài ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email để liên lạc)

- Sơ yếu lý lịch rõ ràng, đầy đủ thông tin nhân thân, quá trình học tập, công tác (bản chính), có dán ảnh (4x6), xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (có giá trị trong vòng 6 tháng);

- Đơn xin việc viết tay (tiếng Việt) nêu rõ khả năng, kinh nghiệm, quá trình học tập, công tác.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, có giá trị trong vòng 6 tháng;

- Bản sao các văn bằng tốt nghiệp kèm theo bảng điểm có công chứng;

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân có công chứng;

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ có liên quan (nếu có);

- Các giấy tờ xác nhận có ưu tiên, 02 phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận;

02 ảnh 4x6 (không quá 6 tháng)

Cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong hồ sơ đã khai.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 08 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 01 năm 2020.

- Địa điểm: Nộp trực tiếp tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 1

- Địa chỉ: Ban Tổ chức và Nhân sự, Phòng 18.15, tầng 18, tòa tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

- Người nhận: bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1.

6. Hình thức thi tuyển:

- Sơ tuyển dựa trên Hồ sơ để mời ứng viên tham gia thi tuyển.

- Thi chuyên môn nghiệp vụ; ngoại ngữ tiếng Anh; tin học văn phòng.

- Phỏng vấn trực tiếp.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1. Điện thoại: 0977.376.669


  • Phạm Phương Thảo (VP)