Thông báo tuyển chọn tổ chức/cá nhân thực hiện Đề tài KHCN cấp EVNGENCO1

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN theo một số nội dung như sau:

1. Danh mục đề tài KHCN

Tuyển chọn tổ chức/cá nhân đủ năng lực chủ trì thực hiện 7 nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty Phát điện 1:

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán hiệu suất nhà máy nhiệt điện đốt than công nghệ cận tới hạn;

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu suất vận hành đối với thiết bị tua bin nhà máy nhiệt điện;

- Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thải xỉ tại các nhà máy điện đốt than phun;

- Nghiên cứu chỉnh định bền vững bộ điều khiển trong hệ thống điều khiển quá trình công nghệ của nhà máy nhiệt điện đốt than phun;

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống kiểm nghiệm bộ ổn định công suất PSS ứng dụng cho nhà máy điện;

- Nghiên cứu vật liệu xúc tác tiên tiến dựa trên nguyên tố vanadi xử lý các khí oxit nitơ gây ô nhiễm không khí và ứng dụng xử lý khí thải tại nhà máy nhiệt điện;

- Nghiên cứu đốt kết hợp than và viên nén sinh khối gỗ cho lò hơi trong nhà máy nhiệt điện.

Mục tiêu, nội dung dự kiến thực hiện theo các phiếu đề xuất kèm theo.

2. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký hoàn thành theo hướng dẫn tại Phụ luc C Quy chế quản ký hoạt động KHCN trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, bao gồm:

- Văn bản đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN của đơn vị chủ trì;

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ của cá nhân đăng ký chủ nhiệm;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm;

- Thuyết minh (bao gồm cả dự toán kinh phí) nhiệm vụ KHCN.

3. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ

- Thời gian: Trước ngày 31/5/2020;

- Địa chỉ: Tổng công ty Phát điện 1, số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội

(Yêu cầu gửi Hồ sơ gốc, ký tươi)

4. Hình thức tuyển chọn

Tuân thủ theo quy định của Quy chế quản lý hoạt động KHCN trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Mọi thông tin xin liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Sáng – Chuyên viên Ban Kỹ thuật sản xuất Tổng công ty Phát điện 1. SĐT: 038.866.4268./.


  • Thu Hà (VP)