Thông báo thi tuyển Phó trưởng ban Tổng hợp

Tổng công ty Phát điện 1 thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Tổng hợp, chi tiết như sau: 

I. Vị trí chức danh thi tuyển

- Phó Trưởng ban Tổng hợp

II. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn và hồ sơ dự tuyển

 1. Đối tượng

Cán bộ viên chức lao động trong quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban của Tổng công ty; các nhân sự khác trong Tổng công ty nếu có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí chức danh thi tuyển.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện

* Về trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Kỹ thuật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.

- Tiếng Anh: trình độ tương đương A2 trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn.

* Về năng lực

- Hiểu biết sâu rộng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực công tác của Ban Tổng hợp.

- Hiểu rõ về cơ cấu tổ chức của Tập đoàn/Tổng công ty; chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Tổng công ty, mối quan hệ công tác giữa các đơn vị, các quy chế, quy định hiện hành trong Tập đoàn/Tổng công ty có liên quan đến lĩnh vực công tác của Ban Tổng hợp;

- Hiểu rõ tổ chức hoạt động kinh doanh, chiến lược và các định hướng phát triển của Tổng công ty.

- Nắm được điều lệ, chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy trình hoạt động và phân cấp quản lý của Tổng công ty.

- Có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, phát hiện các vấn đề và đề xuất các giải pháp giải quyết theo đúng chủ trương chính sách, quy phạm pháp luật của Nhà nước.

- Biết cách tổ chức, điều phối công việc trong nhóm, phát huy trí tuệ của cán bộ, chuyên viên, đáp ứng yêu cầu, đề nghị của các đơn vị.

- Kỹ năng độc lập phân tích và xử lý vấn đề.

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

* Về Kinh nghiệm

- Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên.

- Có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 03 năm về công tác đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị, dịch vụ; lập, theo dõi ghi nhận, phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh.

* Các yêu cầu khác

- Có thành tích trong công tác: 02 năm liền kề được đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trở lên.

- Sức khỏe: Đạt sức khỏe loại 3 trở lên theo quy định của Bộ Y tế.

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác xa dài ngày.

- Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử; đang bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; có đơn thư tố cáo phản ánh có căn cứ và nội dung vi phạm cụ thể xác minh làm rõ.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1) Đơn đăng ký dự tuyển;

2) Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-BNV ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi, có ghi nhận xét đánh giá;

3) Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

4) Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

5) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác (đối với người dự tuyển đủ điều kiện dự thi sau khi sơ tuyển hồ sơ);

6) Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú (nếu là đảng viên);

7) Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ;

8) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

Trường hợp người tham gia dự tuyển không phải là người Cơ quan Tổng công ty thì sau khi sơ tuyển hồ sơ, nếu đủ điều kiện dự thi thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

III. Trình tự, thủ tục

1. Thông báo tuyển dụng

- Đăng thông báo thi tuyển trên trang thông tin điện tử của EVNGENCO1 và niêm yết tại trụ sở làm việc của Tổng công ty: ngày 24/8/2020

2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thi tuyển và thông báo cho các ứng viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 01/9/2020 đến ngày 9/9/2020 tại Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty.

- Thời gian thẩm định hồ sơ: từ ngày 10/9/2020 đến ngày 13/9/2020.

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: ngày 14/9/2020;

3. Tổ chức thi tuyển

- Tổ chức thi tuyển (thi chuyên môn; tiếng Anh; bảo vệ chương trình hành động): dự kiến trong vòng 15 ngày bắt đầu từ ngày 21/9/2020.

* Tổ chức thi viết (chiếm 45% tổng số điểm): từ ngày 21/9/2020

- Thi chuyên môn: Ứng viên dự tuyển phải làm bài thi viết bằng tiếng Việt về kiến thức chuyên môn; kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

- Thi ngoại ngữ Tiếng Anh: Kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương trình độ A2.

* Tổ chức thi trình bày đề án (chiếm 50% tổng số điểm): Dự kiến ngày 28/9/2020 (sau khi có kết quả thi viết và tiếng Anh).

- Các ứng viên đạt vòng thi viết sẽ được tham gia phần thi trình bày đề án theo yêu cầu của Hội đồng thi tuyển.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1, Tầng 18, tòa tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0977.376.669./.


  • Phạm Phương Thảo (VP)