Thông báo thi tuyển Phó Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất EVNGENCO1

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất phụ trách công tác sửa chữa bảo dưỡng theo một số nội dung như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

- CBCNV đang công tác tại EVNGENCO1, các đơn vị trong EVN trong quy hoạch chức danh Phó Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất hoặc quy hoạch chức danh tương đương Phó Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất trở lên.

- Cán bộ trong quy hoạch chức danh thi tuyển đương nhiên trong danh sách đăng ký dự thi;

2. Yêu cầu tuyển dụng

a. Về trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Nhiệt, Điện, Tự động hóa, Cơ khí hoặc các chuyên ngành tương đương;

- Tiếng Anh trình độ tương đương A2 trở lên;

- Đã được đào tạo chương trình đấu thầu cơ bản;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn.

b. Về năng lực

- Hiểu biết sâu rộng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công việc;

- Hiểu rõ về cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Tổng công ty, mối quan hệ công tác giữa các đơn vị, các quy chế, quy định hiện hành trong Tổng công ty có liên quan đến công tác vận hành, BDSC, quản lý VTTB nhà máy điện;

- Hiểu rõ tổ chức hoạt động kinh doanh, chiến lược và các định hướng phát triển của Tổng công ty;

- Hiểu rõ về chuyên môn liên quan ngành điện và các quy định của Tổng công ty có liên quan;

- Biết cách tổ chức, điều phối công việc trong nhóm, phát huy trí tuệ của cán bộ, chuyên viên, đáp ứng yêu cầu, đề nghị của các đơn vị;

- Có kỹ năng độc lập phân tích và xử lý vấn đề;

- Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác xa dài ngày.

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

- Sức khỏe: Đạt sức khỏe loại 3 trở lên theo quy định của Bộ Y tế.

c. Về Kinh nghiệm

- Có thâm niên công tác từ 4 năm trở lên;

- Có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 2 năm trong lĩnh vực liên quan đến công tác vận hành, BDSC, quản lý VTTB nhà máy điện. Trong đó có thời gian công tác từ 2 năm trở lên đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cấp chuyên viên Cơ quan Tổng công ty hoặc Trưởng/Phó phòng, Quản đốc/Phó Quản đốc Phân xưởng đơn vị phát điện cấp 3 hoặc tương đương trở lên;

Trường hợp ứng viên là chuyên viên Cơ quan Tổng công ty phải có ít nhất 2 năm làm Trưởng/Phó phòng hoặc tương đương trở lên (phụ trách lĩnh vực công tác dự kiến bổ nhiệm) tại các đơn vị cấp 3;

- Đã tham gia công tác lập kế hoạch đại tu nhà máy điện.

3. Hình thức thi tuyển

* Vòng 1: Sơ tuyển Hồ sơ theo tiêu chí thi tuyển.

* Vòng 2: Tổ chức thi tự luận

- Thi chuyên môn: Ứng viên dự tuyển phải làm bài thi viết bằng tiếng Việt trên máy vi tính về kiến thức chuyên môn; kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

- Thi ngoại ngữ Tiếng Anh: kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương trình độ A2.

Người dự thi có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ A2 trở lên và còn hạn sử dụng; đã tốt nghiệp các chương trình đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ bằng tiếng Anh hoặc đã làm việc từ 01 năm trở lên tại nước ngoài (sử dụng tiếng Anh khi làm việc, có xác nhận của cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền) được miễn thi tiếng Anh.

* Vòng 3: Tổ chức thi trình bày Chương trình hành động

- Các ứng viên có điểm bài thi tự luận đạt từ 5 điểm trở lên và bài thi tiếng Anh đạt trình độ A2 trở lên sẽ được tham gia phần thi trình bày Chương trình hành động.

- Cách thức thi: Người dự thi trình bày Chương trình hành động dưới dạng Power point. Thời gian trình bày Chương trình hành động tối đa 15 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển về Chương trình hành động 30 - 60 phút

- Nội dung đánh giá phần trình bày Chương trình hành động gồm: (1) Đánh giá về nội dung Chương trình hành động; (2) Đánh giá phần trình bày và trả lời câu hỏi.

Điểm ưu tiên đối với ứng viên nữ: 0.5 điểm.

4. Quyền lợi và chế độ

- Người trúng tuyển được bổ nhiệm có thời hạn ngay sau khi đạt kết quả thi được cấp Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty thông qua và hoàn thiện hồ sơ cá nhân theo quy định đối với cán bộ khi bổ nhiệm.

- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Tổng công ty và Bộ luật lao động năm 2019.

- Mức lương, thu nhập: Theo chế độ chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước.

- Địa điểm làm việc: Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, tòa Thái Nam Building, số 22, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

- Thời gian làm việc: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

5. Hồ sơ tham gia dự tuyển

5.1. Hình thức ứng tuyển:

Nộp hồ sơ bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở làm việc. Hồ sơ bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự thi.

b. Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-BNV ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị đang công tác.

c. Các bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đã kê khai trong sơ yếu lý lịch cán bộ (công chứng hoặc đóng dấu của cơ quan, đơn vị sao y bản chính).

d. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm và được niêm phong.

Cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong hồ sơ đã khai.

5.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 09 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021.

- Địa chỉ: Ban Tổ chức và Nhân sự, Phòng 18.24, tòa Thái Ban Building, số 22, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Người nhận: Bà Nguyễn Thị Hường, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1. Điện thoại: 0977.376.669./.


  • Ban TCNS