Thông báo danh sách và chương trình thi tuyển Phó Trưởng ban Kỹ thuật Sản xuất

I. Danh sách thi tuyển

Các ứng viên đã đạt bước sơ tuyển hồ sơ (như Phụ lục kèm theo).

II. Nội dung thi tuyển

1. Thi chuyên môn, ngoại ngữ tiếng Anh

a. Thi chuyên môn: thực hiện bài viết bằng tiếng Việt trên máy vi tính về lĩnh vực chuyên môn do Hội đồng thi tuyển yêu cầu (đề thi được sử dụng tài liệu bản cứng, tài liệu trên mạng nhưng không được trao đổi thông tin qua mạng hoặc nhờ người trợ giúp làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào).

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 01/12/2021.

- Địa điểm thi: Tại phòng họp số 16.18, Tổng công ty Phát điện 1, số 22, tòa nhà Thái Nam, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

b. Thi tiếng Anh: thực hiện bài thi Quốc tế Cambridge KET tương đương trình độ A2 theo khung tham chiếu châu Âu để đánh giá toàn diện 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của ứng viên.

- Địa điểm: Tại phòng họp số 16.18, Tổng công ty Phát điện 1, số 22, tòa nhà Thái Nam, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 01/12/2021.

2. Thi trình bày Chương trình hành động

- Sau khi có kết quả thi chuyên môn, ngoại ngữ tiếng Anh, các ứng viên có kết quả thi đạt yêu cầu sẽ thực hiện phần thi Chương trình hành động

+ Thời gian nộp Chương trình hành động: Trong giờ hành chính, trước ngày 07/12/2021.

+ Địa điểm nộp: Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, số 22, tòa nhà Thái Nam, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Người nhận: Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1.

+ Thời gian thi: Sẽ được thông báo sau.

+ Địa điểm thi: Văn phòng Tổng công ty Phát điện 1, số 22, tòa nhà Thái Nam, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Yêu cầu các ứng viên có mặt trước giờ thi 15 phút, khi đi mang theo máy tính xách tay để thực hiện bài thi và CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyển./.


  • Ban TCNS