THƯ MỜI QUAN TÂM CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm) của Quý Công ty cho Tổng công ty về việc tổ chức chương trình “Đào tạo về kỹ năng xây dựng bài giảng trực tuyến E-learning”.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo:

TT

NỘI DUNG

A

Tên khóa học:

Đào tạo về kỹ năng xây dựng bài giảng trực tuyến E-learning

B

Mục tiêu đào tạo:

Sau khóa học, học viên sẽ nắm rõ/ hiểu/thực hiện được:

- Quy trình, phương pháp, kỹ năng để xây dựng 01 bài giảng Elearning hoàn chỉnh đảm bảo tính sư phạm.

- Sử dụng được công cụ để số hóa bài giảng, kỹ thuật về đồ họa, thiết kế bài giảng Elearning chuyên nghiệp.

C

Đối tượng học viên:

- CBCNV trực tiếp tham gia xây dựng bài giảng E-learning tại các đơn vị trong Tổng công ty Phát điện 1

D

Số lượng học viên:

Mỗi đơn vị phát điện cử 04 người x 09 đơn vị phát điện + 04 CB tại CQ TCT.

Tổng cộng: 40 người.

E

Địa điểm tổ chức đề xuất:

Tại phòng học của đơn vị đào tạo tại Hà Nội/ Hồ Chí Minh

F

Thời lượng đào tạo:

05 ngày

G

Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý III/2020

H

Đề cương, khung chương trình đào tạo:

- Quy trình xây dựng bài giảng đào tạo trực tuyến E-learning:

+ Xác định mục tiêu, đối tượng và kiến thức trọng tâm chủ đạo của bài giảng đào tạo trực tuyến

+ Xây dựng kho dữ liệu phục vụ bài giảng đào tạo trực tuyến (âm thanh, hình ảnh, video, slide…)

+ Xây dựng cấu trúc, kịch bản bài giảng đào tạo trực tuyến

+ Kỹ thuật xây dựng câu hỏi kiểm tra

+ Lựa chọn công cụ và số hóa kịch bản

+ Kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thiện bài giảng đào tạo trực tuyến

- Đào tạo sử dụng công cụ để số hóa bài giảng, kỹ thuật về đồ họa, thiết kế bài giảng Elearning chuyên nghiệp

- Đào tạo lý thuyết kèm thực hành xây dựng bài giảng hoàn chỉnh đáp ứng tiêu chuẩn bài giảng E-learning của EVN, áp dụng trực tiếp trên hệ thống phần mềm E-learning của EVN.

I

Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

- Thực hiện chỉ đạo của EVN về việc tăng cường đào tạo trên hệ thống phần mềm E-learning của EVN.

- Tăng cường khả năng tự chủ của CBCNV trong Tổng công ty trong quá trình xây dựng các bài giảng E-learning để phục vụ công tác đào tạo nội bộ của đơn vị/Tổng công ty.

Thông tin chi tiết về mẫu bản chào giá tại đây.

Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Quý Hòa, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0946670267, email: hoanq@evngenco1.vn.

Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 15/7/2020.

Tổng công ty Phát điện 1 rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu./.


  • Ban TCNS