THƯ MỜI QUAN TÂM CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2019. Tổng công ty kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Hồ sơ quan tâm tới Tổng công ty về việc tổ chức chương trình đào tạo sau:

 1. Tên chương trình: Chương trình học tập kinh nghiệm đào tạo và quản lý đội ngũ chuyên gia tại nước ngoài.
 2. Đề cương chương trình:
 1. Mục tiêu: Học tập kinh nghiệm về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo, đánh giá công nhận chuyên gia, công tác quản lý, sử dụng đội ngũ chuyên gia với các Tập đoàn/ Công ty Điện lực tại Nhật Bản và Hàn Quốc.
 2. Nội dung học tập kinh nghiệm:

- Tổng quan về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự thực hiện công tác đào tạo; sử dụng giảng viên nội bộ; đào tạo bắt buộc đối với các vị trí chức danh; tiêu chuẩn bậc thợ và tiêu chí đánh giá năng lực định kỳ đối với các vị trí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa; phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo.

- Nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm về công tác đào tạo và quản lý đội ngũ chuyên gia: lựa chọn ứng viên; các chương trình, kế hoạch đào tạo, cách thức tổ chức đào tạo; các tiêu chuẩn chuyên gia, cách thức đánh giá, công nhận; các cơ chế ưu đãi, khuyến khích đối với đội ngũ chuyên gia; việc bố trí, sắp xếp, sử dụng đối với chuyên gia sau khi công nhận.

c. Số lượng tham dự: 07 người.

d. Chương trình dự kiến:

- 02 ngày học tập tại EWP (Korea East West Power Co., Ltd), Hàn Quốc.

- 01 ngày học tập tại JPOWER (Electric Power Development Co., Ltd) và 01 ngày học tập tại JERA Co., Inc, Nhật Bản.

 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp.
 2. Hồ sơ quan tâm bao gồm:
 • Thư quan tâm;
 • Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD;
 • Đề xuất nội dung chương trình đào tạo, lịch trình chi tiết;
 • Đề xuất chi phí cho chương trình đào tạo (Đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí khác…đảm bảo trọn gói để hoàn thành chương trình đào tạo);
 • Đề xuất điều chỉnh, bổ sung đề cương chương trình (nếu có).
 1. Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:
 • Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
 • Ông Nguyễn Quý Hòa, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0946670267, email: hoanq@evngenco1.vn.
 1. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ quan tâm: 17:00 ngày 24/5/2019.
 2. Nhà thầu quan tâm có thể gửi hồ sơ được ký, đóng dấu hợp pháp tới Tổng công ty qua địa chỉ sau: Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tổng công ty Phát điện 1 rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu./.