"Phải hoàn thành đại tu Tổ máy S1 – Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đảm bảo chất lượng và tiến độ"

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Nam Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tại buổi làm việc cùng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu về công tác đại tu Tổ máy S1 – NMNĐ Duyên Hải 1 ngày 11/11/2021. Các Ban chuyên môn của EVNGENCO1 cũng cùng tham gia buổi làm việc.

Đ/c Nguyễn Nam Thắng – PTGĐ EVNGENCO1 và các đơn vị tại buổi làm việc

Tổ máy S1- NMNĐ Duyên Hải 1 có công suất 622,5 MW, được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 01/2016, là một trong 02 tổ máy của NMNĐ Duyên Hải 1 do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý vận hành. Theo kế hoạch công tác đại tu Tổ máy S1- NMNĐ Duyên Hải 1 sẽ được thực hiện trong vòng 60 ngày từ 17/10/2021 đến 15/12/2021.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó Giám đốc Công ty cho biết, tính đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch đại tu đang được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu phối hợp thực hiện tốt, các hạng mục công trình chính cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ đã đề ra.

Công ty đã hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với các đơn vị nhà thầu, thống nhất phương án an toàn thi công, quy trình phối hợp, tiến độ, nhân sự,…Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị cũng đã được Công ty thực hiện mua sắm theo quy định, cơ bản đáp ứng được tiến độ công tác đại tu theo kế hoạch đã đề ra. Công ty cũng đã thành lập Ban chỉ đạo Đại tu Tổ máy S1 NMNĐ DH1, Tổ giúp việc, Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Tiểu ban nghiệm thu cơ sở, Hội đồng nghiệm thu, thu hồi vật tư, thiết bị đại tu để đảm bảo công tác triển khai, giám sát, đánh giá và nghiệm thu cho công tác đại tu.

Đặc biệt, công tác đại tu tổ máy S1-NMNĐ Duyên Hải 1 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành tiến độ, chất lượng công trình thì công tác phòng, chống dịch bệnh được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu đặc lên hàng đầu, nhằm đảm bảo hoàn thành công tác đại tu đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đã đề ra, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19.

Ông Nguyễn Nam Thắng – PTGĐ EVNGENCO1 kiểm tra tiến độ đại tu Turbine

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Nam Thắng – PTGĐ EVNGENCO1 chia sẻ với những khó khăn của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các nhà thầu do công tác đại tu diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 và biểu dương những kết quả Công ty và các nhà thầu đã đạt được.

Tổ máy S1 - NMNĐ Duyên Hải 1 là một trong số những tổ máy có công suất lớn nhất cả nước hiện nay. Đặc biệt, năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước, trong đó có hoạt động sản xuâcủa EVN và Tổng Công ty. Việc hoàn thành công tác đại tu và đưa tổ máy S1-NMNĐ Duyên Hải 1 vào vận hành thương mại đúng tiến độ, chất lượng có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty nói riêng và EVN nói chung.

Do đó, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Nam Thắng yêu cầu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu cần phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo công tác an toàn cho con người và thiết bị, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 trong suốt quá trình thực hiện đai tu.

Chuyến thăm và làm việc của Phó Tổng Giám đốc và đoàn công tác thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Tổng Công ty đối với công tác sửa chữa lớn tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, tạo động lực to lớn giúp Công ty và các đơn vị nhà thầu tiếp tục cố gắng, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ kép là đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác đại tu, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

 

 

 


  • Chí Thành