Nâng cao nhận thức về ATTT cho CBCNV Nhiệt Điện Duyên Hải

Theo kế hoạch tổ chức đào tạo hàng năm, với mục tiêu ngày một nâng cao nhận thức về an toàn thông tin (ATTT) cho CBCNV Công ty, ngày 26/6 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phối hợp với Trung tâm Đào đạo và Phát triển nguồn nhân lực – Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức “Khóa đào tạo nâng cao nhận thức về ATTT cho nhà quản lý”.

Quang cảnh khóa đào tạo

Tham gia Khóa đào tạo có Ban giám đốc, Quản lý các Phòng/phân xưởng và đại diện CBCNV các đơn vị trực thuộc.

A person standing at a podiumDescription automatically generated

Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty chia sẻ về tầm quan trọng và sự cần thiết để nâng cao nhận thức về ATTT trong hoạt động SXKD của đơn vị

A person standing at a podiumDescription automatically generated

Khóa đào tạo do Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái tham gia giảng dạy

Khóa đào tạo do Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái – Trưởng Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính, Khoa Khoa học và máy tính, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM tham gia giảng dạy, nội dung chương trình đào tạo được thiết kế riêng theo yêu cầu của Công ty với đặc thù sản xuất kinh doanh điện, có vận hành các hệ thống công nghệ vận hành (OT) và các hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS).

Chương trình đào tạo nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho CBCNV đơn vị hiểu được tầm quan trọng của an toàn thông tin trong bối cảnh ngày nay; Cập nhật các quy định Nhà nước hiện hành liên quan đến đảm bảo an toàn thông tin mạng; Hiểu các khái niệm về an toàn an ninh thông tin, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin (IT), các hệ thống công nghệ vận hành (OT), các hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS); Trang bị kiến thức để cán bộ quản lý có khả năng hiểu, nắm bắt và vận dụng các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin cho tổ chức và cá nhân…

Bên cạnh đó, một số nội dung khác liên quan đến kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật như: những kiến thức cơ bản về cấu hình, nguyên tắc hoạt động của mạng WAN, VLANs, IP, Switch, Firewall… cũng được giảng viên trao đổi, từ đó giúp cho các học viên tăng cường kiến thức hiểu biết thêm về ATTT.

Đại diện Công ty cho biết: Khóa đào tạo là cơ hội tốt để cán bộ, nhân viên của Công ty tiếp thu và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm đối phó với các nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay.

Qua đó, Ban Lãnh đạo Công ty có những chấn chỉnh, đề ra những giải pháp áp dụng vào thực tiễn quản lý điều hành và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường và nâng cao chất lượng ATTT mạng.


  • Mộng Huyền