Mời cung cấp báo giá “Phần mềm hỗ trợ thanh toán thị trường điện”.

Tổng Công ty Phát điện 1 kính đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá hạng mục “Phần mềm hỗ trợ thanh toán thị trường điện” cho các nhà máy điện và Tổng công ty (09 phần mềm) với nguyên tắc xây dựng, phương án kỹ thuật và phương án triển khai như phụ lục đính kèm tại đây

Hạn chót nhận báo giá: Lúc 17h00 ngày 16/03/2020.

Báo giá có thể gửi trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện đến địa chỉ: Ban Kinh doanh Thị trường điện – Tổng công ty Phát điện 1.

Địa chỉ: Tầng 17, Tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Trong trường hợp cần làm rõ các thông tin, Quý Công ty vui lòng liên hệ Bà Phạm Phương Dung, chuyên viên Ban Kinh doanh Thị trường điện, điện thoại: 0979.647.913; Email: dungpp@evngenco1.vn.

Rất mong nhận được sự phản hồi từ Quý Công ty.