Hồ chứa Thủy điện Đa Nhim phát huy vai trò cắt giảm lũ cho hạ du

Từ ngày 15 đến ngày 16/11/2023, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tích cực điều tiết, cắt giảm 75% cơn lũ về hồ Đơn Dương (thuộc công trình thủy điện Đa Nhim), đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Công ty ĐHĐ điều tiết hồ Đơn Dương cắt giảm lũ hiệu quả cho hạ du.

Thực hiện theo nội dung Văn bản số 133/PCTT ngày 13/11/2023 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh Lâm Đồng về việc vận hành hồ chứa thuỷ điện Đơn Dương để tạo dung tích đón lũ, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã tiếp nhận và thực hiện vận hành xả điều tiết qua đập tràn hồ Đơn Dương từ 18 giờ 00 ngày 14/11/2023 để duy trì dung tích phòng lũ, đề phòng khi có mưa lớn xảy ra trên lưu vực.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây nên mưa lớn trên diện rộng tại khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, trên lưu vực hồ chứa Đơn Dương xuất hiện mưa lớn và đều trong thời gian từ ngày 15 đến 16 tháng 11, đã hình thành cơn lũ “kép” về hồ Đơn Dương. Trong đó, đỉnh 1 với lưu lượng 355 m3/s vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 và đỉnh 2 với lưu lượng 596 m3/s vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11. Hai đỉnh lũ cách nhau chỉ 25 giờ.

Biểu đồ cơn lũ số 1 về hồ Đơn Dương từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023

Công ty ĐHĐ đã phối hợp với chính quyền địa phương xả điều tiết nước hồ Đơn Dương qua đập tràn với lưu lượng lớn nhất 150 m3/s, bằng 25% đỉnh lũ vào hồ, góp phần đảm bảo an toàn cho hạ du huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình điều tiết lũ, Công ty thường xuyên liên lạc với BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng để phối hợp trong việc cung cấp thông tin và nhận sự chỉ đạo trong công tác vận hành hồ chứa. Việc phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa hiệu quả đã cắt được 75% lưu lượng lũ về hồ.

Trong quá trình điều tiết nước qua đập tràn Đơn Dương, Công ty ĐHĐ đã tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, Quy chế phối hợp với BCH PCTT &TKCN tỉnh Lâm Đồng, góp phần đảm bảo an toàn cho hạ du.


  • Huỳnh Thiện