Hồ Thủy điện Sông Tranh 2 phát huy vai trò điều tiết cắt, giảm lũ hiệu quả cho hạ du

Trong đợt mưa lớn dài ngày từ ngày 14-18/11/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tổng lượng nước trong lưu vực tập trung về hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đạt gần 399 triệu mét khối, để đảm bảo an toàn cho hạ du, hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đã phát huy vai trò cắt, giảm lũ cho hạ du với lưu lượng cắt giảm lũ 150,6 triệu mét khối, góp phần giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho các địa phương hạ du Nhà máy.

Trước dự báo trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn xảy ra đợt mưa lớn, dài ngày trên diện rộng từ 250-500 mm/đợt có nơi trên 700 mm/đợt, Công ty Thuỷ điện Sông Tranh đã ban hành ngay thông báo vận hành điều tiết xả tràn hồ chứa để hạ dần hồ để đón lũ và chuyển chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Theo bản tin cảnh báo lũ của Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Trung Trung Bộ phát lúc 15h30 ngày 10/11/2023 cảnh báo, từ ngày 13/11 đến ngày 17/11, trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 250-500 mm/đợt, có nơi trên 700 mm/đợt, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Thực hiện lệnh vận hành hồ của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, Công ty Thuỷ điện Sông Tranh đã ban hành ngay thông báo vận hành điều tiết xả tràn hồ chứa để hạ dần mực nước hồ về cao trình +167m và chuyển chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định để gửi đến các cấp chính quyền địa phương từ Trung ương đến địa phương, các chủ hồ trên cùng bậc thang.

Theo đó, thời điểm bắt đầu vận hành điều tiết xả tràn là 14h30 ngày 11/11/2023, tổng lưu lượng vận hành điều tiết dự kiến từ 200 ÷ 900 m3/s (tuỳ thuộc lưu lượng nước về hồ). Đến 02h30 ngày 14/11/2023 đã hạ mực nước hồ về cao trình +167m theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam để sẵn sàng cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định của Quy trình 1865 với dung tích để cắt, giảm lũ gần 160 triệu m3.

Đến 04h00 ngày 14/11/2023 bắt đầu xuất hiện lũ về hồ (Thông số lúc 04h00: MNH = 167,0m, Qvề = 731,6 m3/s, Qmáy = 215 m3/s, Qxả tràn = 515,8 m3/s).

Lượng mưa đo được ngày 14/11/2023

Căn cứ bản tin dự báo ngắn hạn phục vụ chống lũ, vận hành hồ chứa Thuỷ điện Sông Tranh 2 của Đài Khí tượng thuỷ văn Tỉnh Quảng Nam phát lúc 04h30 ngày 14/11/2023 dự báo: trên lưu vực Sông Tranh có mưa to, đến mưa rất to và dòng chảy về hồ thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục tăng nhanh, Công ty ban hành ngay thông báo điều chỉnh lưu lượng xả điều tiết qua tràn nhằm tiếp tục duy trì mực nước hồ +167m và chuyển chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định của Quy trình 1865 để gửi đến các cấp chính quyền địa phương từ Trung ương đến địa phương, các chủ hồ trên cùng bậc thang.

Đến 09h00 ngày 14/11/2023, lưu lượng nước về hồ tăng cao 1936 m3/s, thực hiện quy định của Quy trình 1865, Công ty bắt đầu vận hành nâng dần mực nước hồ để giảm lũ cho hạ du. Đến 12h30 ngày 14/11/2023 thì lũ về hồ đạt đỉnh với lưu lượng là 3336,3 m3/s, Công ty đã vận hành cắt giảm lũ trên 50% lưu lượng đỉnh lũ, chỉ điều tiết về hạ du với lưu lượng là 1291,58 m3/s.

Biểu đồ cơn lũ số 3 năm 2023- Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2

Ngày 15/11/2023, Thực hiện lệnh vận hành hồ của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam, Công ty đã ban hành ngay thông báo vận hành đảm bảo mực nước hồ Sông Tranh 2 không lớn hơn cao trình mực nước đón lũ 173m và chuyển chế độ vận hành theo quy định để gửi đến các cấp chính quyền địa phương từ Trung ương đến địa phương, các chủ hồ trên cùng bậc thang.

Ngày 17/11/2023, Thực hiện lệnh vận hành hồ của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam, Công ty đã ban hành ngay thông báo vận hành đảm bảo mực nước hồ Sông Tranh 2 không lớn hơn cao trình mực nước 174,8m và chuyển chế độ vận hành theo quy định để gửi đến các cấp chính quyền địa phương từ Trung ương đến địa phương, các chủ hồ trên cùng bậc thang. Đến 22h30 ngày 17/11/2023 lưu lượng nước về hồ giảm dần và kết thúc đợt mưa này với tổng lượng nước lũ về hồ là 398,8 triệu m3, tổng lượng nước cắt giảm lũ cho hạ du là 150,6 triệu m3, trong quá trình vận hành, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong công tác thông tin, báo cáo tình hình vận hành, đặc biệt là tuân thủ nghiêm lệnh vận hành hồ được Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam đánh giá cao.

Hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 đang điều tiết cắt giảm lũ hiệu quả cho hạ du

Hiện nay, Công ty đang tiếp tục vận hành điều tiết hồ chứa để nâng dần mực nước hồ về gần cao trình mực nước dâng bình thường 175m theo quy trình liên hồ 1865. Các hệ thống thiết bị, công trình Nhà máy Thuỷ điện Sông Tranh 2 đang vận hành ổn định, an toàn, tin cậy theo thiết kế./.


  • Hồ Thanh Thiên - Phan Phụng Thôi