EVNGENCO1 vượt kế hoạch sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm 2024

Nửa đầu năm 2024, nhu cầu tiêu thụ điện liên tục tăng cao, trong đó phụ tải hệ thống điện tháng 6 tăng 11,17% so với cùng kỳ năm 2023. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện Quốc gia.

EVNGENCO1 vượt kế hoạch sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm 2024

Cơ bản đảm bảo cung ứng điện trong các tháng cao điểm mùa khô

EVNGENCO1 hết sức chú trọng công tác cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu năm đến nay, EVNGENCO1 luôn duy trì nguồn nhiên liệu đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và yêu cầu dự trữ. Tổng công ty đã cùng các đơn vị làm việc với địa phương để có kế hoạch sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, làm cơ sở cấp đủ nước phục vụ nhu cầu của hạ du đến hết mùa cạn. Thêm vào đó, Tổng công ty đã điều phối linh hoạt và hiệu quả công tác bảo dưỡng sửa chữa, tăng cường chỉ đạo và động viên lực lượng vận hành làm việc với cường độ cao để đảm bảo sản xuất.

Với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2024, EVNGENCO1 sản xuất được 16,728 tỷ kWh, đạt 101,4% kế hoạch được giao, tương đương 53,4% kế hoạch năm 2024, cơ bản đáp ứng kế hoạch được giao trong các tháng cao điểm mùa khô năm nay.

Các dự án đầu tư xây dựng vẫn đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 6, khối lượng thực hiện ĐTXD và giá trị giải ngân đạt 50% kế hoạch năm 2024 của EVN giao.

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng và triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt, hiệu quả. Trung tuần tháng 6 vừa qua, EVNGENCO1 đã tổ chức Hội nghị xúc tiến và gặp gỡ khách hàng tiêu thụ tro xỉ năm 2024 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ tro, xỉ trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty và các đơn vị đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội tại địa bàn hoạt động như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa trường học, trao nhiều suất học bổng… Các hoạt động an sinh xã hội đã góp phần lan tỏa những hình ảnh, giá trị tích cực về trách nhiệm xã hội của EVNGENCO1 tới cộng đồng, tăng cường hiểu biết, đồng thuận với hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị.

Công tác bảo dưỡng sửa chữa được điều phối linh hoạt và hiệu quả để đảm bảo sản xuất

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2024: Đảm bảo các tổ máy sẵn sàng được huy động

Tháng 7/2024 được dự báo sẽ tiếp tục là tháng cao điểm nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ điện duy trì ở mức cao. EVNGENCO1 tập trung và đặt ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo các tổ máy sẵn sàng được huy động, hoàn thành sản lượng điện được giao 2,62 tỷ kWh. Cụ thể, khối nhiệt điện duy trì các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống trong cao điểm mùa khô và cả năm 2024 theo chỉ đạo của EVN. Khối thủy điện đảm bảo việc vận hành nhà máy ổn định, tuân thủ việc cấp nước theo yêu cầu của địa phương trong mùa khô và tăng cường khai thác phát điện để tạo dung tích đón lũ trước mùa mưa lũ năm 2024. Công tác bảo dưỡng sửa chữa tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. 

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 cùng các đơn vị sẽ tập trung, tăng cường công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão năm 2024. Các đơn vị thủy điện đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các chủ đập, hồ chứa nước có liên quan thực hiện vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Công tác ĐTXD, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch, duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.


  • Thu Hà (VP)