EVNGENCO1 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

Ngày 26/7/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có công văn số 5009/EVN-VP về việc thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. EVNGENCO1 đã nhanh chóng triển khai các nội dung tại văn bản nêu trên.

Theo đó, EVNGENCO1 đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau:

1. Bố trí người trực đo thân nhiệt tại các vị trí đã được phân công như trước đây. 

2. Thực hiện việc sát khuẩn tay khi vào Cơ quan và đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông;

3. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hạn chế số lượng người tham gia dự họp, khoảng cách ngồi giãn cách tối thiểu 1m trong các cuộc họp trực tiếp; tăng cường bố trí các cuộc họp trực tuyến;

4. Thực hiện việc khai báo dịch tễ đối với các trường hợp là CBCNV hoặc đối tác mới nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc tại các đơn vị. Các đơn vị có CBCNV hoặc người thân đi về từ Quảng Nam, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 18/7/2020, yêu cầu đơn vị điều tra dịch tễ, lập danh sách để theo dõi tình hình sức khỏe (điều tra dịch tễ tình trạng tiếp xúc, khai báo y tế và cách ly theo lưu đồ hướng dẫn xử lý COVID-19 kèm theo văn bản 1512/EVN-TCNS ngày 13/3/2020 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19) và thông báo cho Phòng Y tế Văn phòng EVN;

5. Giao Văn phòng Tổng công ty chủ trì tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở làm việc.


  • Thu Hà (VP)