EVNGENCO1 - Hành trình 10 năm: Nhìn lại và tri ân

Chặng đường 10 năm của Tổng công ty Phát điện 1 - một bước rất ngắn của lịch sử (2013-2023) nhưng cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tổng công ty bằng trí tuệ, mồ hôi, xương máu, công sức và với tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã đạt được kết quả thật đáng tự hào. Đó là trang sử vẻ vang của Tổng công ty Phát điện 1.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải - một trong những trung tâm điện lực lớn nhất cả nước - mang đậm dấu ấn của EVNGENCO1

Tổng công ty Phát điện 1 được thành lập Quyết định số 3023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/6/2012 của Bộ Công Thương theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2013 với hình thức Công ty mẹ - công ty con. Cột mốc 10 năm kể từ ngày thành lập và chính thức đi vào hoạt động là cơ hội để nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty trên các lĩnh vực văn hóa, chính trị, là dịp để tri ân, tôn vinh, biểu dương những đóng góp to lớn vào sự hình thành, xây dựng và phát triển Tổng công ty của các thế hệ lãnh đạo và CBCNV toàn Tổng công ty trong công tác thực hiện nhiệm vụ SXKD- ĐTXD và các nhiệm vụ chính trị khác do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. 

Vì vậy, ngày 03/8/2022, Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 đã có Nghị quyết số 143/NQ-HĐTV thông qua chủ trương,kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cấp.

Các hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty được tổ chức thành chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao gắn với hoạt động triển lãm ảnh, kết hợp với công tác thi đua, tuyên truyền tạo dấu ấn đậm nét trong CBCNV, NLĐ và có sức lan tỏa rộng rãi với các đơn vị, bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương nơi đơn vị có hoạt động SXKD - ĐTXD và trong cộng đồng nói chung. Đưa phòng truyền thống của Tổng công ty đi vào hoạt động và Triển lãm ảnh EVNGENCO1 sẽ là 02 trong số các hoạt động tiêu biểu của chuỗi sự kiện này.

Tổng công ty cũng khuyến khích các đơn vị xây dựng và đẩy mạnh các phong trào học tập nâng cao trình độ, kiến thức, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, an toàn trong vận hành các tổ máy và đầu tư xây dựng để mang lại kết quả thiết thực chào mừng sự kiện 10 năm thành lập Tổng công ty cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và hưởng ứng tham gia các hoạt động chung của Tổng công ty tổ chức chào mừng 10 năm thành lập.


  • Thu Hà (VP)