Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong các ngày 08/5/2020 và 09/5/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội đổi mới với phương châm “Đoàn  kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, xác định nhiệm vụ ưu tiên tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chăm lo nguồn nhân lực, phát triển đảng. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Uỷ viên Ban thường vụ, Thủ trưởng cơ quan tổ chức - nội vụ TP Hạ Long; đồng chí Phùng Văn Sinh - Ủy viên Ban thường vụ, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty phát điện 1 và các đồng chí trong ban lãnh đạo EVNGENCO1.

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

được tiến hành từ ngày 08/5/2020 đến ngày 09/5/2020.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày tại Đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ công ty; trọng tâm là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp đó là sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng, đồng thời chăm lo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Đ/c Lê Việt Cường - Ủy viên BCH, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đại hội khẳng định: Trong 05 năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hạ Long; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh; của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam; Tổng công ty phát điện 1, của HĐQT Công ty. Đồng thời, với sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hạ Long; các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh và sự tin tưởng, hợp tác của các đối tác, khách hàng, nhân dân trên địa bàn Công ty hoạt động. Đội ngũ cán bộ chủ chốt và người lao động của Công ty đã quyết tâm, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II đã đề ra.

Lần lượt từ trái sang: Đ/c Lê Việt Cường - PTGĐ Công ty; Đ/c Ngô Sinh Nghĩa - Phó Bí thư, Phụ trách Đảng ủy Công ty; Phó Tổng giám đốc, Thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty; Đ/c Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch công đoàn Công ty

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Ban lãnh đạo Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đã đạt được nhiều kết quả: công tác lãnh đạo, chỉ đạo SXKD của Công ty đã cơ bản đạt kết quả rất tích cực, sản lượng điện sản xuất luôn giữ mức tăng trưởng cao; kiện toàn mô hình tổ chức và định biên lao động của Công ty theo mô hình tổ chức và định biên lao động Tập đoàn điện lực Việt Nam, đảm bảo thu nhập cho người lao động; ứng dụng Công nghệ thông tin trong SXKD, đã được Công ty đã áp dụng thực hiện triệt để, đồng bộ các hệ thống, các phần mềm quản lý khác. Công tác quản trị các hệ thống, cơ sở dữ liệu được thực hiện thuận tiện, an toàn và bảo mật đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty,...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và các hoạt động của các tổ chức được Đảng ủy Công ty chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới với trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, hằng năm Đảng bộ có từ 80 - 95% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ....

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự báo tình hình trong giai đoạn tới, đại hội đã tiến hành thảo luận, đề ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Nâng cao trình độ, hiệu quả quản lý của đội ngũ cán bộ; Khai thác tốt các nguồn lực, bố trí sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tạo ra động lực mới trong quản lý, xây dựng và phát triển Công ty một cách bền vững; Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao là sản xuất và kinh doanh điện, đảm bảo việc phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cán bộ công nhân viên, người lao động; Đảm bảo ổn định an ninh, chính trị và an toàn trong sản xuất kinh doanh. Quản lý, khai thác tốt các công trình đã đầu tư; Tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cấp và cải tạo các công trình, thiết bị có trọng tâm, trọng điểm và mang tính chiến lược lâu dài; Thực hiện cải tạo, nâng cao công tác bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; Phòng chống cháy nổ, nhằm luôn đảm bảo cho đơn vị và địa bàn an toàn.

Đ/c Nguyễn Hữu Thọ - Uỷ viên Ban thường vụ ,Thủ trưởng cơ quan tổ chức - nội vụ TP Hạ Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy TP.Hạ Long, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Uỷ viên Ban thường vụ,Thủ trưởng cơ quan tổ chức - nội vụ TP Hạ Long đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Công ty trong 5 năm qua, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và công tác xây dựng Đảng của thành phố Hạ Long.

Trong giai đoạn tới, tình hình kinh tế trong nước và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, thành phố Hạ Long cũng sẽ có nhiều thay đổi, lĩnh vực và không gian phát triển rộng hơn với mục tiêu xây dựng thành phố Hạ Long là thành phố thông minh, yêu cầu đối với Đảng bộ Công ty là tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý kỹ thuật; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, bổ sung nguồn cho Đảng.

Đ/c Phùng Văn Sinh - Ủy viên Ban thường vụ, thành viên HĐTV EVNGENCO1  tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: 13 đồng chí có đủ ủy tín, năng lực để điều hành các hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết

Lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy TP.Hạ Long và ban lãnh đạo EVNGENCO1

chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty khóa III nhiệm kỳ 2020-2025


  • Bùi Thùy Ninh - Cty CPNĐQN