Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng

- Quản lý vận hành các cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha, Hàm Thuận - Đa Mi và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi, với tổng công suất 735 MW.

- Hàng năm, cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia khoảng 2,7 tỷ kWh.

- Nộp ngân sách cho 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, trung bình khoảng 10 triệu USD/năm.