Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ: Phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

+ Thành lập ngày 16/12/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 22.03.000081 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với 4 tổ máy sử dụng công nghệ lò than phun siêu dưới tới hạn với tổng công suất 1.200 MW ; sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 7,2 tỷ kWh.