Công ty cổ phần EVN Quốc tế

TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Tiền thân là Công ty cổ phần EVN Campuchia, được thành lập tháng 10/2007.

- Đầu tư dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 (400 MW) và đường dây truyền tải 230 kV từ dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 đến trạm biến áp 230 kV Stung Treng tại Campuchia.