Công ty Thủy điện Sông Tranh

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH

Địa chỉ: 04 Quy Mỹ, Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Thành lập ngày 22/4/2011

- Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2, công suất 190 MW. Tổng sản lượng điện đã sản xuất và cung cấp lên lưới điện Quốc gia là 5,809 tỷ kWh.

- Năm 2020, Công ty đã thực hiện công tác vận hành hồ chứa tuân thủ nghiêm các quy trình, hoàn thành nhiệm vụ cắt giảm một phần hoặc toàn bộ đỉnh lũ, làm chậm quá trình lũ về hạ du, giảm nhẹ tác động của thiên tai đối với hạ du.