Công ty Thủy điện Sông Tranh

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH

Địa chỉ: 04 Quy Mỹ, Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-EVN ngày 22/4/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở nhân lực và tài sản của Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 với tổng công suất 190 MW (2x95MW), sản lượng điện trung bình năm đạt 0,574 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.