Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức diễn tập sự cố mất điện hệ thống điện tự dùng AC-DC năm 2024

Sáng ngày 26/6/2024, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tổ chức diễn tập sự cố “Mất điện hệ thống điện tự dùng AC -DC Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4” nhằm nâng cao kỹ năng xử lý sự cố, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn.

Toàn cảnh buổi diễn tập xử lý sự cố mất điện tự dùng AC-DC.

Tham dự buổi diễn tập gồm có đại diện Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các Phòng Kỹ thuật và An toàn, Phân xưởng Sửa chữa, Phân xưởng Vận hành, các trưởng ca và toàn thể nhân viên Phân xưởng Vận hành.

Trưởng ca Nguyễn Văn Công  trình bày nội dung xử lý sự cố mất điện tự dùng AC.

Để đảm bảo khôi phục kịp thời nguồn tự dùng trong bất kỳ tình huống mất nguồn cung cấp tự dùng AC/DC cho Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Phân xưởng Vận hành lập phương án Diễn tập mất điện tự dùng AC/ DC cấp cho Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 với những nội dung sau: “Mất điện tự dùng 400V AC nhà máy Đồng Nai 4”, giả định tình huống là: “Mất một trong hai nguồn cấp chính từ MBA TD91 hoặc TD92 do sự cố cụm MBA T1, TD91 hoặc MBA T2, TD92 mà tủ tự động chuyển đổi nguồn BZT không hoạt động trong trường hợp các tổ máy đang vận hành”“Sự cố chạm chập thanh cái tự dùng TC1_(TC2) trong trường hợp các tổ máy đang vận hành” do trưởng ca Nguyễn Văn Công trình bày.

Trưởng ca Trương Huy Tường  trình bày nội dung xử lý sự cố mất điện tự dùng DC.

Tiếp theo đó là phần trình bày nội dung diễn tập “Mất điện tự dùng DC nhà máy Đồng Nai 4”, giả định tình huống là “Mất nguồn cấp cho một thanh cái DC1 (DC2) do sự cố tủ chỉnh lưu số 1 + dàn bình ắc quy số 1 đang tách ra sửa chữa hoặc sự cố tủ chỉnh lưu số 2 + dàn bình ắc quy số 2 tách ra sửa chữa”  do trưởng ca Trương Huy Tường trình bày.

Ông Nguyễn Văn Chính – Quản đốc PXSC giải đáp các kiến nghị.

Trong buổi diễn tập, nhiều ý kiến đóng góp, tranh luận rất sôi nổi của toàn thể CBCNV tham dự. Qua đó có nhiều ý kiến phân tích để làm rõ hơn các nguyên nhân gây ra sự cố, cụ thể hóa từng bước xử lý, giải pháp xử lý nhanh chóng-chính xác để tái lập nguồn tự dùng AC-DC. Từ các tình huống sự cố giả lập, CBCNV đã phân tích chi tiết hướng xử lý để ca đương phiên luôn xử lý khắc phục sự cố theo đúng quy trình vận hành và các quy định liên quan.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Quản đốc PXVH phát biểu kết luận tại buổi diễn tập.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Quản đốc PXVH chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, yêu cầu đội ngũ nhân viên vận hành cần rèn luyện chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp, nhạy bén, đảm bảo tuyệt đối an toàn, sẵn sàng xử lý với mọi sự cố xảy ra để công tác vận hành và xử lý sự cố tại nhà máy luôn đảm bảo an toàn, kịp thời, chính xác, góp phần hoàn thành tốt công tác sản xuất điện, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về người và tài sản.

Buổi diễn tập ngoài việc ôn lại kiến thức chuyên môn, còn trau dồi thêm kĩ năng xử lý chính xác sự cố, đảm bảo các tổ máy của 02 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 phát điện an toàn, hiệu quả.


  • Trương Sỹ Khánh