Công ty Thủy điện Đồng Nai góp phần hiệu quả trong chống hạn, phòng lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du

Đó là đánh giá của các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức ngày 28/6 vừa qua. Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Quyền Giám đốc, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Thủy điện Đồng Nai chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Quyền Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty Phát điện 1 và đại diện Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Công ty Thủy điện Đại Ninh, Công ty CP Thủy điện Trung Nam, Công ty CP Thủy điện Đắk R’Tih, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV, Công ty Thủy điện Trị An.

Ông Hồ Sỹ Hưng – Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn Công ty Thủy điện Đồng Nai, Phó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty trình bày báo cáo Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2024

Tại Hội nghị, ông Hồ Sỹ Hưng – Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn Công ty Thủy điện Đồng Nai, Phó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty báo cáo Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2024. Trong năm 2023, mùa cạn tình hình thời tiết thủy văn diễn ra nhìn chung thuận lợi, mùa mưa đến sớm hơn. Lưu lượng về hồ và tích nước hồ chứa năm 2023 có lưu lượng trung bình về hồ cả năm là 64,71 m3/s ít hơn trung bình nhiều năm (1978-2023) là 75,65 m3/s, mực nước hồ cuối kỳ lớn nhất tại hồ Đồng Nai 3 là 590,00/590 m. Về bão và áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh trong năm 2023 có 01 cơn bão có hướng di chuyển xuống phía Nam, trên lưu vực sông Đồng Nai không bị ảnh hưởng trực tiếp do ATNĐ, Bão gây ra. Lưu lượng về hồ Đồng Nai 3 lớn nhất là 327,1 m3/s, không xuất hiện lũ. Năm 2023 hồ chứa Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 xả tràn điều tiết 5 đợt, không có thiệt hại về người và tài sản. Cấp nước kịp thời, đảm bảo chống hạn và cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân vùng hạ du. Hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Đầu năm 2024, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã triển khai thực hiện theo Kế hoạch PCTT&TKCN đảm bảo an toàn công trình, thiết bị trong mùa mưa, bão, lũ. Đầu năm Công ty đã kiện toàn Ban Chỉ huy và Đội xung kích PCTT&TKCN phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức kiểm tra các công trình, thiết bị, kiểm tra đóng mở cửa van cung đập tràn, kiểm tra hệ thống loa, trạm cảnh báo lũ, hành lang thoát lũ hạ du, hiệu chỉnh ban hành các phương án ứng phó thiên tai, phương án cấp điện cho đập tràn, phương án đảm bảo thông tin liên lạc, trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Cập nhật cơ chế phối hợp vận hành điều tiết hồ chứa trên sông Đồng Nai.  Chuẩn bị đầy đủ vật, phương tiện, y tế dự phòng …Tổ chức diễn tập PCTT &TKCN theo phương án và kịch bản đã duyệt. Báo cáo đánh giá hiện trạng an toàn hồ đập gửi các ban ngành theo dõi.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng mưa ít, dẫn đến nước về hồ rất thấp, lưu lượng trung bình về hồ Đồng Nai 3 chỉ đạt 28,69 ít hơn so với lưu lượng về trung bình 6 tháng trung bình nhiều năm (1978-2024) là 30,44m3/s . Nhận định năm 2024 sẽ là năm khô hạn nên ngay từ cuối năm 2023 Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tích nước hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 đến xấp xỉ mực nước dâng bình thường (589,68/590m) và phối hợp chặt chẽ với địa phương để khai thác tối ưu nguồn nước. Tính đến ngày 28/6/2024, Công ty đã sản xuất được 785,1/1.377 triệu kWh, đạt 57% kế hoạch sản lượng năm 2024 và cung cấp nước cho hạ du với lưu lượng trung bình ngày 68,9 m3/s, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho hạ du và góp phần cung cấp điện đảm bảo an ninh năng lượng mùa khô năm 2024.

Ông Nguyễn Duy Kha - Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Sau khi nghe Công ty Thủy điện Đồng Nai trình bày báo cáo, các đại biểu đã đánh giá cao sự tích cực, phối hợp và chủ động của Công ty trong việc vận hành, điều tiết hồ chứa chống hạn, phòng lũ, góp phần đảm bảo an toàn, cấp nước tưới và nước sinh hoạt của người dân tại hạ du, đặc biệt là tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đoàn Lương Huyên - đại diện Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp để hoàn thiện hơn trong việc chuẩn bị, tăng cường phối hợp giữa Công ty Thủy điện Đồng Nai và các đơn vị, ban ngành địa phương, hướng tới vận hành, điều tiết hồ chứa an toàn, thuận lợi hơn trong các năm tiếp theo. Các đại biểu đánh giá cao sự tích cực, chủ động triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTT & TKCN của đơn vị.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Quyền Giám đốc, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Thủy điện Đồng Nai chủ trì hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác PCTT & TKCN Công ty Thủy điện Đồng Nai năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Công ty ghi nhận những đóng góp ý kiến của các đơn vị, ban ngành địa phương, Công ty Thủy điện Đồng Nai sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực xử lý tình huống, ứng phó thiên tai cho từng cán bộ công nhân viên trong đơn vị, chủ động phối hợp với địa phương để ứng phó kịp thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm với cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng tránh thiên tai của Cán bộ công nhân viên và nhân dân vùng hạ du Thủy điện Đồng Nai 3 & Đồng Nai 4, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.


  • Trần Văn Đông
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét