Công ty Thủy điện Đồng Nai giành giải nhất Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và quy chế quản lý nội bộ

Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 tại Tổng công ty Phát điện 1, nhằm tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức của CBCNV về các quy định pháp luật và quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB), Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty Phát điện 1 năm 2024”.

Diễn ra từ ngày 10 - 12/6/2024, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ công nhân viên (CBCNV) đang công tác tại các Ban/Văn phòng/VP Công đoàn của Cơ quan TCT và các Phòng chuyên môn của các Đơn vị trực thuộc, Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty Phát điện 1. Tỷ lệ tham gia cuộc thi đạt gần 80%, trong đó riêng Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty Thủy điện Bản Vẽ và Công ty Thủy điện Đồng Nai đạt 100%. Đặc biệt, chất lượng các bài thi rất cao với 96% bài thi đạt từ 70 điểm trở lên.

Kết quả, giải nhất đã thuộc về Công ty Thủy điện Đồng Nai, giải nhì Công ty Thủy điện Bản Vẽ và đồng giải ba là Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam. Ban Tổ chức cũng đã trao các giải cá nhân cho các CBCNV đạt kết quả xuất sắc trong Cuộc thi.

Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật và quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) hiện áp dụng tại Tổng công ty Phát điện 1 liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, quản lý ký kết và thực hiện hợp đồng (QLKK&THHĐ), từ đó nâng cao hiểu biết cho công nhân viên chức lao động trong toàn Tổng công ty.


  • Thu Hà (VP)