Công ty Thủy điện Đồng Nai

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 254 Trần Phú, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

- Thành lập ngày 14/2/2011 và được chuyển từ EVN về trực thuộc EVNGENCO1 từ ngày 1/1/2013.

- Quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 (180 MW), Đồng Nai 4 (340 MW).

- Sản lượng điện bình quân hàng năm của hai nhà máy đạt 1,7 tỷ kWh.

- Trong nhiều năm qua, Công ty liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện được giao, đảm bảo an toàn, môi trường làm việc thân thiện và luôn nhận được sự tin cậy của các đơn vị bạn trong việc thực hiện các dịch vụ hỗ trợ.


  • Thu Hà (VP)