Công ty Thủy điện Đồng Nai

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 254 Trần Phú, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

+ Thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-EVN ngày 14/2/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 (180 MW) và Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 (340 MW), sản lượng điện bình quân hàng năm của hai nhà máy đạt 1,61 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.


  • Thu Hà (VP)