Công ty Thủy điện Đại Ninh

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

Địa chỉ: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

+ Thành lập theo Quyết định số 634/QĐ-EVN-HĐQT ngày 30/7/2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Đại Ninh với công suất 300 MW; sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 1,076 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.