Công ty Thủy điện Đại Ninh

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

Địa chỉ: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

- Đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2007.

- Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Đại Ninh với công suất 300 MW, sản lượng điện trung bình 928 triệu kWh/năm.

- Từ khi đi vào hoạt động, công ty sản xuất được 14,1 tỷ kWh điện, cung cấp 9,2 tỷ m3 nước phục vụ tưới tiêu cho 40.000 ha đất nông nghiệp của tỉnh Bình Thuận.