Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ 

Địa chỉ: Đường Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

+ Thành lập theo Quyết định số  228/QĐ-EVN ngày 22/4/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ với tổng công suất đặt là 320 MW, sản lượng điện trung bình năm đạt 0,838 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.