Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ 

Địa chỉ: Đường Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

- Quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An)

- Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, với công suất lắp máy 320 MW, sản lượng điện đạt khoảng 1.084,2 triệu kWh/năm.

- Kể từ khi đi vào hoạt động đến hết tháng 12/2020, tổng sản lượng phát điện của Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ đạt 10,587 tỷ kwh/sản lượng thiết kế 10,120 tỷ kwh (đạt 104,6%).