Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Tên đơn vị: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 

Địa chỉ: Km 11, đường 513, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Thành lập ngày 21/10/2013 và chuyển giao về EVNGENCO1 ngày 01/01/2018.

- Quản lý, vận hành NMNĐ Nghi Sơn 1, gồm hai tổ máy, tổng công suất lắp đặt 600MW (2x300MW) với công nghệ hiện đại đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

- Sản lượng điện hàng năm là 3,6 tỷ kWh. Tổng sản lượng phát đến ngày 16/3/2021 là 22,028 tỷ kWh, đạt mốc sản lượng 20 tỷ kWh vào ngày 25/07/2020.