Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 10/01, Đảng bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị kết hợp 2 hình thức tổ chức trực tuyến tại Cơ quan Tổng công ty và trực tiếp tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Quang Cương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Kiên Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn Công ty, BTV Đoàn Thanh niên, Quản lý các Phòng/ Phân xưởng cùng hơn 100 đảng viên đang làm việc và sinh hoạt tại Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Đoàn chủ tịch Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Long – Đảng ủy viên, Quyền giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty; đồng chí Âu Nguyễn Đình Thảo – Đảng ủy viên, Phó giám đốc Công ty (từ trái qua)

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Âu Nguyễn Đình Thảo – Đảng ủy viên, Phó giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Âu Nguyễn Đình Thảo - Đảng ủy viên, Phó giám đốc Công ty thay mặt Ban Chấp hành trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Theo đó, trong năm 2022, trước những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, bám sát chủ trương, định hướng của EVN/EVNGENCO1, Đảng ủy Công ty luôn đoàn kết, thống nhất cao trong đường lối lãnh đạo và nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên người lao động trong việc triển khai kịp thời các công tác chuyên môn, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của EVN: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tiếp tục được kiểm soát, các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, các sự cố bục ống lò hơi giảm đáng kể, hệ số khả dụng các tổ máy tăng lên, suất hao than và suất hao nhiệt các tổ máy có xu hướng giảm. Công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Công ty đã chủ động lập và ban hành kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên cho từng thiết bị trong nhà máy; tổ chức kiểm soát giám sát nghiệm thu đảm bảo công tác tiểu tu của các tổ máy đạt chất lượng theo tiến độ đề ra.

Với mục tiêu cơ bản trở thành doanh nghiệp số trong năm 2025, Công ty đã tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm. Song song việc ứng dụng các phần mềm dùng chung của EVN, Công ty đã triển khai xây dựng và thực hiện nhiều phần mềm như: phần mềm điều tàu, quản lý vật tư thiết bị bằng mã QR, chuyển đổi định kỳ thiết bị…

        

Các đại biểu báo cáo tham luận tại Hội nghị 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Trong năm, Đảng bộ Công ty đã kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng cam kết phấn đấu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng. Các nội dung, hình thức tuyên truyền được thực hiện phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, vừa bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Cán bộ, đảng viên không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc vi phạm pháp luật.

Công tác tổ chức, cán bộ được củng cố, đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định nội bộ; lãnh đạo thực hiện đồng bộ công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò, năng lực của cán bộ. Công tác phát triển đảng viên, cơ sở đảng được quan tâm chú trọng, từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy Công ty đã tổ chức lễ kết nạp cho 25 đảng viên mới, đạt 125 % kế hoạch công nhận đảng viên chính thức cho 12 đồng chí. Phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 23 đảng viên mới….

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện.

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Quang Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Nguyễn Quang Cương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đạt được trong năm 2022. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2022; phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Tổng công ty thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào việc cung ứng điện an toàn, ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Đặc biệt, Đảng ủy Công ty và các chi bộ trực thuộc đã tiếp tục duy trì và điều chỉnh linh hoạt phương thức chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc bảo đảm đúng nguyên tắc đảng và phù hợp với từng thời điểm. Coi trọng việc vụ thể hoá các chủ trương của Trung ương thành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch... để triển khai thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, ngắn gọn, khả thi; tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Năm 2023, đồng chí Nguyễn Quang Cương đề nghị Đảng ủy Công ty cần xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ngay từ cơ sở để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh, giữ vững đoàn kết trong Đảng. Giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng tại đơn vị. Triển khai thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiệm vụ then chốt là coi trọng việc xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đào tạo cán bộ có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp để vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ đề năm 2023 "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty khẳng định: Đảng ủy Công ty nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Nguyễn Quang Cương và sẽ cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả trong năm 2023, với những nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất được Tổng công ty giao, đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống; đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho sản xuất điện; thực hiện sữa chữa lớn năm 2023 và tiểu tu các tổ máy còn lại đảm bảo khối lượng, chất lượng và đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tiêu thụ tro xỉ đạt 100% khối lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình vận hành; tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; tăng cường quản trị doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững; thực hiện các nội dung chuyển đổi số theo lộ trình, chỉ đạo của Tổng công ty; đảm bảo an ninh – quốc phòng; tích cực thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

Đảng ủy khen thưởng các chi bộ và đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022


  • Mộng Huyền