Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Tên đầy đủ: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 

Địa chỉ:   Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Thành lập ngày 29/1/2015 theo Quyết định số 27/QĐ-EVNGENCO1 của Tổng Công ty Phát điện 1.

+ Quản lý vận hành 03 nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải gồm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 công suất 1.245 MW (2x622.5 MW), Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 công suất 1.245 MW (2x622.5 MW) và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng công suất 688 MW (1x 688 MW); tổng sản lượng điện bình quân hàng năm theo thiết kế đạt trên 18,89 tỷ KWh.