Cổ phần hóa tại EVNGENCO1: Kỳ vọng bứt phá

Những thách thức đặt ra trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua đang dần chuyển thành những bước tạo đà thuận lợi. Và EVNGENCO1 đang đứng trước những kỳ vọng bứt phá.

Những thách thức trong tiến trình Cổ phần hóa

Cổ phần hóa (CPH) là quá trình chuyển đổi những doanh nghiệp mà nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu để huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Mục đích của việc chuyển đổi này nhằm nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước thành những con chim đầu đàn, dẫn dắt, lan tỏa sang các thành phần kinh tế khác.

Theo đánh giá chung, hầu hết doanh nghiệp sau CPH có hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động tăng lên. Nhận thức rõ những lợi ích này, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện lộ trình CPH, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, xu hướng chung của công tác CPH doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 là chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra và EVNGENCO1 không nằm ngoài xu hướng đó. Điều này không hẳn không tốt khi nó thể hiện sự thận trọng, công khai, minh bạch của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng được mục tiêu là tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước khi tiến hành CPH, nhất là khi các Tổng công ty Phát điện 1,2, 3 đều là các doanh nghiệp có vốn Nhà nước rất lớn. Càng những doanh nghiệp lớn thì quá trình CPH càng phải tiến hành thận trọng bởi muốn CPH thành công là điều không dễ dàng, cơ sở pháp lý phải chặt chẽ để không thất thoát tài sản nhà nước. Số lượng cổ phiếu bán được chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với số cổ phiếu chào bán của Tổng công ty Phát điện 2 cũng là một kết quả rất đáng để EVNGENCO1 lưu tâm.

Theo các chuyên gia kinh tế, một nguyên nhân quan trọng nữa khiến tiến trình CPH thời gian qua chậm trễ là do thủ tục xác định phương án sử dụng đất đai mất nhiều thời gian. EVNGENCO1 đã liên tục có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền đề nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục này, nhưng do nhiều vướng mắc trong quy định pháp lý hiện hành nên quá trình này chưa thể hoàn tất. Hơn nữa, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến công tác CPH tại EVNGENCO1.

Trước tình hình đó, sau nhiều lần bàn thảo, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1 đã thống nhất ý kiến và báo cáo Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của EVNGENCO1.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Những kỳ vọng mới

Trong nửa cuối năm, tiến độ công tác cổ phần hóa, thoái vốn được kỳ vọng sẽ nhanh hơn, với việc kiểm soát được dịch bệnh, kinh tế phục hồi và các quy định, quy chế mới thông thoáng hơn.

Nghị định số 140/2020/NÐ-CP của Chính phủ ban hành cuối năm 2020 đã sửa đổi những vướng mắc trong ba nghị định liên quan CPH, thoái vốn gồm: Nghị định số 91/2015/NÐ-CP, Nghị định số 126/2017/NÐ-CP và Nghị định số 32/2018/NÐ-CP. Ðồng thời bổ sung nhiều điểm mới nhằm tháo nút thắt liên quan phương án sử dụng đất của DN, xử lý tài chính tại thời điểm xác định giá trị DN và thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, xác định giá trị DN, các quy định về công bố thông tin,… Cơ sở pháp lý cho CPH, thoái vốn về cơ bản đã hoàn thiện, kỳ vọng tiến độ thoái vốn, CPH sẽ được thúc đẩy nhanh và mạnh hơn trong thời gian tới.

Trước những điều kiện mới, EVNGENCO1 rất kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai lộ trình CPH của mình. Từ đầu năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa kỳ vọng này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tập đoàn, EVNGENCO1 đang thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản về địa phương theo hình thức giảm vốn, giảm tài sản. Hội đồng thành viên EVNGENCO1 đã ban hành Nghị quyết về việc chuyển giao tài sản nằm trên diện tích đất trả lại địa phương tại địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo hình thức giảm vốn, giảm tài sản. Tổng công ty đã chỉ đạo Công ty Nhiệt điện Uông Bí thực hiện công tác chuyển giao tài sản cho địa phương. Việc này dự kiến sẽ triển khai ngay trong tháng 6/2021.

Ngày 09/4/2021, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1 đã trình Ban chỉ đạo về phương án sử dụng lao động khi CPH và sẽ được trình Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi Ban Chỉ đạo thông qua.


  • Thu Hà (VP)