Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3

Trung tâm Điện lực Duyên Hải - một trong nhiều dự án Ban QLDA Nhiệt điện 3 đã và đang quản lý

Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3

Địa chỉ: Số 3, Đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

+ Thành lập theo Quyết định số 88/QĐ- EVN-HĐQT ngày 14/4/2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

+ Thực hiện đầu tư xây dựng  hơn 20 dự án lớn như Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải…