Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3

Trung tâm Điện lực Duyên Hải - một trong nhiều dự án Ban QLDA Nhiệt điện 3 đã và đang quản lý

Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3

Địa chỉ: Số 3, Đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Ra đời vào năm 1994 và đến ngày 14/04/2003 chính thức đổi tên thành Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3.

- Quản lý các dự án nhiệt điện than tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải – Trà Vinh, bao gồm: Dự án Nhà máy điện Duyên Hải 1 (1.200 MW); Duyên Hải 2 (1.200 MW); Duyên Hải 3 (600 MW); Dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải…