• 24/10/2023

Cảnh quan môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp thể hiện tình yêu lao động, trách nhiệm bảo vệ môi trường thiên nhiên của mỗi cán bộ, công nhân viên (CBCNV). Đó là một trong những nội dung quan trọng, phát triển môi trường văn hóa của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.


  • 16/09/2023

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1, trong các ngày 14-15/9 vừa qua, Tổ kiểm tra công tác “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai kế hoạch kiểm tra thực tế tại các Phân xưởng, khuôn viên Công...


  • 22/08/2023

Hưởng ứng cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" do Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát động cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trên phần mềm E-learning.


  • 21/08/2023

Hưởng ứng cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” do Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo môi trường “Xanh - Sạch -...


  • 19/08/2023

Mỗi ngày, tại nơi làm việc, những áp lực từ khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc đôi lúc làm chúng ta không tránh khỏi trạng thái căng thẳng. Do đó, tạo ra một môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp – an toàn không chỉ giúp thư giãn, giảm stress, tạo cảm hứng làm việc tích cực, mà con là cách để...


  • 17/08/2023

Hưởng ứng cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại nơi làm việc do Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã triển khai tuyên truyền về cuộc thi, vận động cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty tích cực tham gia và tạo thành phong trào có sức lan toả mạnh.


  • 15/08/2023

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” năm 2023


  • 12/08/2023

Ngày 08/8/2023, Ban Tổ chức cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" trong Tổng công ty Phát điện 1 đã chính thức ban hành Thể lệ cuộc thi kèm bảng tiêu chí chấm điểm chi tiết dành riêng cho khối Nhiệt điện và khối Thủy điện.


  • 13/07/2023

Từ năm 2023, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” với sự tham gia của các công ty phát điện trong toàn Tổng công ty, bao gồm các công ty phát điện trực thuộc Tổng công ty và các Công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty,...


Số lượt truy cập 7.341.277

Đang trực tuyến 104