• 18/12/2023

Phần mềm Nhật ký vận hành điện tử là giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ trong vận hành, quản lý các nhà máy điện được xây dựng chuyên biệt, dành riêng cho Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1). Việc ứng dụng phần mềm là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản lý vận hành toàn bộ các nhà...


  • 12/12/2023

Trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, đào tạo trực tuyến đang là xu thế tất yếu. Nhiệt điện Quảng Ninh đã áp dụng chuyển đối số vào đào tạo nguồn nhân lực với mục tiêu nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo, gắn với mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.


  • 11/12/2023

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được Công ty quan tâm nhằm phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân đưa ra các ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất.


  • 11/12/2023

Từ khi Công ty Thủy điện Đại Ninh đi vào hoạt động cho đến nay, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Công ty diễn ra mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các sáng kiến được công nhận đều là những giải pháp hay, mang lại hiệu quả phục vụ thiết thực cho hoạt động sản...


  • 07/12/2023

Sổ nhật ký vận hành, phiếu thao tác, phiếu công tác, các biểu mẫu ghi thông số vận hành, sổ theo dõi sự cố, khiếm khuyết thiết bị… là một trong những điều không thể thiếu trong công tác quản lý vận hành tại các Nhà máy điện và trước đây đều thực hiện viết tay. Ứng dụng Phần mềm Nhật ký vận hành điện...


  • 04/12/2023

Cùng với phát triển của công nghệ 4.0 cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, trong các năm vừa qua các loại tài liệu, văn bản trên đã dần dần được số hóa và thay đổi hoàn toàn từ sổ sách giấy sang văn bản, lưu trữ điện tử. Song song với công tác triển khai Nhật ký vận hành điện tử theo đề án...


  • 04/12/2023

Xác định chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã kịp thời thích ứng và đưa vào áp dụng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới các ứng dụng của chuyển đổi số vào công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh.


  • 24/11/2023

Kể từ khi Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 11/01/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc “Thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã triển khai thực hiện với một quyết tâm cao, nhiều giải pháp đồng bộ. Những thành công chuyển đổi số...


  • 09/11/2023

Trong 02 ngày 9 và 10/11/2023, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Chương trình đào tạo Xây dựng văn hóa số trong EVNGENCO1 với sự tham gia của 120 học viên là đội ngũ cán bộ quản lý cấp 2, 3 và 4 trong toàn Tổng công ty.


  • 02/11/2023

Trong xu thế phát triển nền kinh tế số và để trở thành doanh nghiệp số, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã thực hiện công tác chuyển đổi số từ năm 2021 và đến nay đã bước đầu gặt hái được một số thành quả nhất định.


Số lượt truy cập 8.886.042

Đang trực tuyến 25