• 22/11/2023

Trong bối cảnh hiện nay, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.


  • 21/11/2023

Thời gian qua, bên cạnh những nỗ lực đảm bảo thực hiện cung ứng điện, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Công ty) đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đề ra nhiều giải pháp cụ thể tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, trong đó đẩy mạnh phong trào tiết kiệm điện...


  • 21/11/2023

Ngày 08/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, trong đó có đề ra giải pháp thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất. Cùng với đó, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" là chủ đề năm 2023 của Tập đoàn...


  • 16/11/2023

Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Nhiệt điện Uông Bí tích cực áp dụng các giải pháp thực hành tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí trong sản xuất kinh doanh điện.


  • 14/11/2023

Chiều 13/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phát động phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than. Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị...


  • 15/09/2023

Chúng ta chỉ có một hành tinh để sống. Sự cân nhắc và hành động của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên tương lai cho thế hệ mai sau. Với sứ mệnh bảo vệ môi trường, Công ty Thủy điện Đồng Nai hướng tới thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, đồng hành cùng sự bền vững và hài hòa tự nhiên.


  • 12/04/2023

Dù mới tham gia nhưng Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã nhanh chóng thích ứng linh hoạt và hiệu quả với thị trường điện cạnh tranh.


  • 05/04/2023

Tại Quyết định số 248/QĐ-EVN ngày 23/3/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN.


  • 16/03/2023

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01); Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về triển...


Số lượt truy cập 9.232.471

Đang trực tuyến 44