Ngày 26/4/2024, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Vượt qua nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Công ty đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao.


Vừa qua, Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Về dự đại hội có sự hiện diện của 25 cổ đông và đại diện theo ủy quyền cho 31.689.144 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


Ngày 15/6/2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để thảo luận và thông qua các nội dung có liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ...


Ngày 27/4/2023, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 vượt kế hoạch ở nhiều lĩnh vực nhờ sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể lãnh đạo và người lao động. Tại...


Ngày 25/4/2023, Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) với sự có mặt của 36 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông, tương ứng 88.864.331 cổ phần, chiếm 83,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.


Chiều ngày 21/4/2023, đoàn công tác của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) do ông Hồ Sĩ Hùng - Phó Chủ tịch UBQLV, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1 làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) để nắm bắt tình hình và kết quả triển...


Đến ngày 07/10/2021, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đạt mốc 10 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (07/10/2011 - 07/10/2021). Trong giai đoạn đầu, Công ty ĐHĐ còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do lỗ chênh lệch tỷ giá.


Thông tin trên được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vừa được tổ chức vào ngày 30/6/2021.


Những thách thức đặt ra trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua đang dần chuyển thành những bước tạo đà thuận lợi. Và EVNGENCO1 đang đứng trước những kỳ vọng bứt phá.


Ngày 27/4/2021, đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 đã có buổi làm việc với Tổng công ty điện lực dầu khí - PV Power về chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp và các vấn đề liên quan như công tác Pháp chế và quản trị nội bộ.


Số lượt truy cập 8.885.989

Đang trực tuyến 45