Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự phụ trách công tác tổ chức, đào tạo theo một số nội dung như sau:


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng, các Ban: Quản lý Đấu thầu, Kinh doanh thị trường điện, Quản lý Đầu tư xây dựng, Tài chính kế toán theo một số nội dung như sau:


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên Ban Tài chính kế toán theo một số nội dung như sau:


Tổng công ty Phát điện 1 thông báo danh sách và chương trình thi tuyển Phó Trưởng ban Kinh doanh thị trường điện như sau:


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Kinh doanh thị trường điện phụ trách công tác Viễn thông và Công nghệ thông tin theo một số nội dung như sau:


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Quản lý Đấu thầu và Ban Kinh doanh thị trường điện theo một số nội dung như sau:


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên Ban Quản lý Đấu thầu phụ trách công nghệ nhà máy nhiệt điện theo một số nội dung như sau:


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu thi tuyển các chức danh Phó Trưởng ban Tổng hợp, Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính theo một số nội dung như sau:


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên Ban Kinh doanh thị trường điện, phụ trách công tác quản trị các phần mềm dùng chung trong Tổng công ty theo một số nội dung như sau:Số lượt truy cập 8.886.020

Đang trực tuyến 44