Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Tổng hợp theo một số nội dung như sau:


Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai Kế hoạch trang bị thiết bị hội nghị truyền hình tại phòng họp của Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện...


Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát...


Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát...


Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát...


Tổng công ty Phát điện 1 công bố Bảng tổng hợp các giải pháp kỹ thuật đề nghị công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty Phát điện 1 năm 2023 (đợt 1).

Số lượt truy cập 7.341.007

Đang trực tuyến 192