Tiền điện trả thêm mỗi tháng của khách hàng sinh hoạt dùng dưới 50 kWh là 7.000đ/tháng. Dùng từ 50-100 kWh sẽ phải trả thêm 14.000 đồng; dùng tới 200 kWh trả thêm 31.600 đồng; và 400 kWh trả thêm 77.200 đồng...


Sau thông báo của Bộ Công Thương về việc tăng giá điện 8,36% vào cuối tháng 3 tới, nhiều câu hỏi đang được đặt ra về nguyên nhân cho câu chuyện này và ảnh hưởng của nó tới kinh tế - xã hội.


Số lượt truy cập 8.885.569

Đang trực tuyến 56