Lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Phát điện 1

Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực;

- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện;

- Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa dây chuyền sản xuất điện, công trình điện, thí nghiệm điện;

- Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn và quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình, tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho nhà máy điện;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện. 

 


  • 14/07/2021 10:22