Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Tổng công ty Phát điện 1

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-EVN ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 1, lĩnh vực hoạt động chủ yếu như sau:

a. Ngành, nghề kinh doanh chính:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng;
 • Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; 
 •  Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; thí nghiệm điện; kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; cơ khí điện lực;
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và các công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện;
 •  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.

b. Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

 • Quản lý, vận hành, sửa chữa và khai thác Cảng biển thuộc các Trung tâm Điện lực;
 • Thi công xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng;
 • Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện; 
 • Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt; trang bị bảo hộ lao động;
 • Khai thác, chế biến, kinh doanh nhiên liệu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Kinh doanh buôn bán tro xỉ;
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông-công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;
 • Cho thuê tài sản, máy móc, thiết bị.

c. Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, EVNGENCO1 có thể bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm sau khi được EVN chấp thuận.

 

 


 • 14/07/2021 10:22