Mục tiêu chiến lược

Tăng trưởng: Tập trung đầu tư các dự án nguồn điện mới ở khu vực miền Nam và miền Trung, ưu tiên các dự án năng lượng tái tạo và khí hóa lỏng.

Hiệu quả: Tối ưu hóa chi phí trong đầu tư và vận hành để có giá thành hợp lý và cạnh tranh.

Năm 2020: EVNGENCO1 hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Năm 2025: EVNGENCO1 trở thành Tổng công ty Phát điện hàng đầu Việt Nam.

Năm 2030: EVNGENCO1 trở thành một trong bốn Tổng công ty Phát điện hàng đầu khu vực.


  • 19/06/2023 03:28

Tin liên quan