Giới thiệu EVNGENCO1

Tổng Công ty Phát điện 1 hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  • Tên gọi tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
  • Tên giao dịch tiếng Anh: POWER GENERATION CORPORATION 1
  • Tên viết tắt bằng tiếng Anh: EVNGENCO1
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV được đăng ký lần đầu ngày 10/12/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21/6/2021. Mã số doanh nghiệp: 5701662152- Lần thứ 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.


  • 10/03/2022 04:31
  • Thu Hà (VP)