Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

       Mục đích của Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy và  cán bộ, đảng viên Công ty tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

 

 

Đồng chí Phan Thị Hải Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ  năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)

       Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Phan Thị Hải Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ  năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Quý - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Hạ Long Thủ trưởng Ủy ban thanh tra kiểm tra Thành phố Hạ Long truyền đạt về Quy định số 69-QĐ/TW

       Tiếp đó, Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Quý - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Hạ Long Thủ trưởng Ủy ban thanh tra kiểm tra Thành phố Hạ Long truyền đạt về Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Quy định 69 gồm 4 chương, 58 điều; các điểm mới tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp, đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật để tổ chức Đảng, đảng viên không muốn vi phạm, không dám vi phạm kỷ luật Đảng.

 

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh khẳng định Đảng ủy Công ty quyết tâm đưa việc học tập và triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cán bộ, đảng viên, NLĐ trong toàn Đảng bộ Công ty. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các chi bộ, các đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong Công ty cần tích cực tuyên truyền, quán triệt, nắm vững những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 36-KL/TW và Quy định số 69-QÐ/TW, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và của từng tổ chức, Chi bộ, đơn vị trực thuộc bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Hội nghị các cấp ủy, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; Kết luận số 36-KL/TW; Quy định 69-QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên, NLĐ trong toàn Đảng bộ Công ty bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả như: Sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, cuộc họp của đơn vị.../.

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi sinh hoạt chính trị “về nguồn” có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ EVN; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư cấp ủy trực thuộc; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các tổ chức Đảng thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng.

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó, đoàn công tác dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe giới thiệu tóm tắt về quá trình Bác Hồ hoạt động cách mạng giai đoạn 1941 - 1945.

Trong chương trình, đoàn đến Khu di tích lịch sử Kim Đồng nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đây là nơi tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng (Nông Văn Dền), người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Qua buổi sinh hoạt chính trị, đoàn đại biểu Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Người đã lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi bão tố thác ghềnh, cập bến vinh quang, đưa non sông thu về một mối, đất nước thanh bình, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với bao công lao to lớn, Bác Hồ được thế giới tôn vinh Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất và chính Người đã làm rạng rỡ non sông, đất nước ta.

Thực hiện lời căn dặn và di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam nguyện giữ trọn niềm tin theo Đảng, mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực không ngừng để tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ cho việc cung ứng đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Cũng trong chương trình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao tặng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó 20 bộ đèn LED để phục vụ chiếu sáng trong khu di tích.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó:

- Thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

- Đây là đầu nguồn của cách mạng Việt Nam, được Bác Hồ chọn làm nơi ở và làm việc khi mới trở về Tổ quốc. Sau 30 năm xa Tổ quốc, ra đi tìm đường cứu nước, khi chuẩn bị trở về nước, Người đã quyết định chọn Pác Bó là nơi trở về nước đầu tiên để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam từ ngày 28/1/1941 đến tháng 5/1945.

- Có hơn 50 điểm di tích khác nhau, trong đó có nhiều điểm di tích quan trọng gắn bó với Bác trong thời gian hoạt động cách mạng tại đây như: suối Lê Nin, núi Các Mác, hang Cốc Bó, nền nhà ông Lý Quốc Súng, bàn ghế đá Bác ngồi làm việc,… đặc biệt tại lán Khuổi Nặm, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941 - hội nghị có ý nghĩa quan trọng quyết định đến vận mệnh của đất nước.

- Từ năm 1941 đến năm 1945, Pác Bó là nơi đóng cơ quan “đại bản doanh” của cách mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ đạo. Đây là đầu mối thông tin liên lạc giữa phong trào cách mạng trong nước và ngoài nước, giữa miền núi và miền xuôi. Đến tháng 5/1945, Bác rời Pác Bó đi về Tân Trào (Tuyên Quang) triệu tập Quốc dân Đại hội đã quyết định toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng tháng 8 thành công, ngày 2/9/1945, Bác đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

- Năm 2012, Khu di tích lịch sử Pác Bó đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Đây là một địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước cho các thế hệ con cháu người Việt Nam khi đến tham quan, học tập, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh chương trình "về nguồn" của đoàn đại biểu Đảng uỷ EVN:

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành - trưởng đoàn đại biểu, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hang Cốc Bó - một trong những điểm di tích quan trọng thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa mộ Liệt sỹ Kim Đồng

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó 20 bộ đèn LED để phục vụ chiếu sáng trong khu di tích

Giảng viên truyền đạt kiến thức về PCCC&CNCH

Tại khóa huấn luyện, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Trà Vinh đã bồi dưỡng nghiệp vụ và bổ sung kiến thức cho Đội PCCC&CNCH Công ty các nội dung cụ thể như: một số vấn đề liên quan đến công tác PCCC và CNCH hiện nay; biện pháp an toàn PCCC tại cơ sở; hướng dẫn cách xử lý tình huống, sự cố xảy ra trong thực tế; phổ biến các nội dung cơ bản trong các luật, nghị định, thông tư có liên quan công tác PCCC&CNCH, …

Phần thực hành, Đội PCCC&CNCH Công ty được hướng dẫn cách kiểm tra và sử dụng các trang thiết bị phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở; phương pháp cấp cứu nạn nhân bị ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn, bị đuối nước, bị bỏng, cố định gãy xương, cầm máu; phương pháp di chuyển nạn nhân; phương pháp sử dụng dây trong CNCH; triển khai đội hình theo xe chữa cháy, hướng dẫn cách dập tắt đám cháy khay xăng, bình ga…

Kết thúc khóa tập huấn, 100% CBCNV đều đạt yêu cầu đặt ra

Đây là chương trình được tổ chức định kỳ với nhiều ý nghĩa thiết thực, không chỉ đào tạo ra lực lượng cơ sở có kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH mà còn góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ tại nơi làm việc.

Qua đánh giá của cơ quan chức năng, Lãnh đạo EVNGENCO1 và Công ty cho thấy Đội PCCC&CNCH Công ty là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác PCCC&CNCH và đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa cũng như xử lý sự cố cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ ngay từ ban đầu tại Công ty; đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC góp phần kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại tính mạng, tài sản do sự cố, cháy nổ gây ra tại địa bàn thị xã Duyên Hải nói chung và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nói riêng.

Theo đó, Ban lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đặc biệt chú trọng triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH như: thường niên tổ chức tập huấn, huấn luyện và duy trì ổn định hoạt động PCCC & CNCH tại Công ty; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC cho CBCNV; trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện PCCC; củng cố, xây dựng lực lượng PCCC cơ sở,…

Trong những năm qua Đội PCCC&CNCH Công ty đã thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH tại Công ty và tích cực tham gia PCCC&CNCH các khu vực trên địa bàn thị xã Duyên Hải khi được huy động; góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho Công ty vận hành an toàn, ổn định các nhà máy.

Vừa qua, Đội PCCC&CNCH Công ty đã được Tổng công ty Phát điện 1 khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy trên địa bàn xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải khen thưởng với thành tích xuất sắc trong công tác tham gia chữa cháy năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 602-QĐ/TU ngày 14/02/2022, lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K93 hệ tập không trung được Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng mở tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi dành cho Đảng viên là cán bộ nguồn thuộc các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trên địa bàn TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Thời gian khoá học tối thiểu là 12 tháng (tối đa không quá 18 tháng).

Toàn thể đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lâm Đồng chúc mừng các học viên về nhập học, khẳng định đây là dịp tốt để các học viên trau dồi, tích luỹ vốn kiến thức phục vụ tốt công tác sau này. Đồng chí mong muốn các học viên không ngừng học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian học tập.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lâm Đồng phát biểu tại Lễ khai giảng

Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, đồng chí Đỗ Minh Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty đã phát biểu, cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã tạo điều kiện mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị tại Công ty ĐHĐ, nhằm giúp các cán bộ chủ chốt, cán bộ trong nguồn quy hoạch có thể vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, vừa đảm bảo kế hoạch học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Đồng chí Đỗ Minh Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty ĐHĐ phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Phạm Đình Anh thay mặt cho toàn thể các đồng chí học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 93, Hệ không tập trung được phát biểu trong Lễ khai giảng: “Học tập Lý luận chính trị, không chỉ được nâng cao tri thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, mà còn là môi trường tốt rèn luyện về phẩm chất đạo đức để trở thành người cán bộ, công chức, viên chức mẫu mực”.

Đồng chí Phạm Đình Anh - Phó phòng Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Công ty ĐHĐ thay mặt học viên phát biểu tại Lễ khai giảng

Với tinh thần trên, thay mặt các học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K93 - Hệ không tập trung, đồng chí Phạm Đình Anh xin hứa với Ban giám hiệu, quý thầy cô giáo và lãnh đạo cơ quan sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, xác định thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc; thực hiện đúng nội quy, quy chế học tập và các quy định của nhà trường và của lớp học, phấn đấu hết sức mình để có kết quả học tập cao nhất./.

Cuối năm 2021, qua kiểm tra định kỳ, Công ty đã phát hiện chỉ số tổn thất điện môi của 3 sứ xuyên phía hạ thế 110kV của Máy biến áp AT4 tăng cao bất thường, có nguy cơ vượt tiêu chuẩn vận hành. Nhận định được mối nguy dễ gây ra sự cố cháy nổ nghiêm trọng cho Máy biến áp AT4, Công ty đã tiến hành thay mới 3 sứ xuyên 110KV cho Máy biến áp AT4 trong tháng 2/2022, xử lý dứt điểm tồn tại nguy cơ sự cố tiềm ẩn nêu trên.

Cũng trong tháng 3/2022, qua kiểm tra, theo dõi thiết bị tổ máy H2, Công ty đã phát hiện kim phun số 3 và số 4 của hệ thống điều tốc tổ máy có hiện tượng rỉ dầu điều khiển qua gioăng làm kín và có xu hướng tăng nặng, có thể gây sự cố không điều khiển được kim phun gây mất khả dụng tổ máy H2 này. Trước tình hình đó, Công ty đã chủ động thay thế và sửa chữa kịp thời hai kim phun bị rỉ dầu nêu trên, tránh được sự cố chủ quan gây dừng máy do hỏng kim phun.

Công ty cũng đã triển khai dừng lần lượt 2 tổ máy H1, H2 để tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng theo kế hoạch được cấp trên phê duyệt trong tháng 7 vừa qua. Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng Công ty đã xử lý một số khiếm khuyết, tồn tại trên hai tổ máy như: thanh dẫn startor bị Corona, spacer bị mài mòn; đầu nối Board mạch điều khiển điều tốc bị tiếp xúc xấu; hiện tượng xâm thực bánh xe công tác; hư hỏng kim phun… Công ty đã tiến hành lắp đặt và thử nghiệm thành công van Solenoid điều khiển dự phòng cho mạch dầu đóng mở van cầu và cho phép điều khiển cần gạt trên tổ máy H2 vào làm việc nhằm tăng độ tin cậy của hệ thống dầu điều khiển tránh được sự cố tổ máy khi hỏng các cuộn dây solenoid này. Đồng thời, trong thời gian dừng máy này, Công ty cũng đã đo đạt, thí nghiệm, kiểm tra toàn bộ thiết bị khác như Máy cắt, Dao cách ly, Máy biến áp để đánh giá tình trạng thiết bị và có kế hoạch sửa chữa kịp thời, phù hợp.

Trong các công tác giám sát, kiểm tra thiết bị định kỳ Công ty thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: dùng camera nhiệt để giám sát nhiệt độ thiết bị, mối nối và tiếp điểm Dao cách ly tại Trạm phân phối để phát hiện sớm các điểm phát nhiệt để sớm xử lý, tránh gây hư hỏng thiết bị; theo dõi tình trạng các bộ trao đổi nhiệt kết hợp với theo dõi nhiệt độ tổ máy để đưa các bộ trao đổi nhiệt ra vệ sinh kịp thời; kiểm tra nhiệt độ, độ rung các động cơ để có kế hoạch thay thế các vòng bi đảm bảo động cơ làm việc ổn định; kết hợp kiểm tra bên trong máy phát khi có kế hoạch dừng máy để đánh giá và xử lý kịp thời các tồn tại thiết bị.

Nhờ thực hiện tốt việc theo dõi đánh giá tình trạng thiết bị và xử lý sớm tồn tại nên trong năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022 toàn bộ thiết bị của Công ty quản lý không có sự cố chủ quan xảy ra, các tổ máy luôn vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, với sản lượng phát của Nhà máy vượt khá cao so với chỉ tiêu của Tổng Công ty Phát điện 1 giao.

Trong thời gian tới, toàn Công ty sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra thiết bị, áp dụng hiệu quả công tác kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ đặc biệt là tăng cường áp dụng sửa chữa, bảo dưỡng theo RCM, lắp đặt bổ sung thiết bị giám sát online để phát hiện sớm các khiếm khuyết thiết bị và có kế hoạch xử lý kịp thời tránh xảy ra sự cố chủ quan nhằm nâng cao độ tin cậy, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng công ty Phát điện 1 giao./.

Một số hình ảnh xử lý tồn tại thiết bị

Thay sứ xuyên 110kV MBA AT4 ngày 20/2/2022

Thay thế kim phun tổ máy H2

Gia công lắp đặt van Solenoid điều khiển dự phòng cho mạch dầu đóng mở van cầu và cho phép điều khiển cần gạt trên tổ máy H2

Kiểm tra bên trong máy phát điện

 

Tham dự chương trình toạ đàm có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc, các thành viên Tổ đối thoại đại diện Người lao động của Tổng công ty. Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự chỉ đạo Hội nghị và đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản và các kỹ năng đối thoại.

Tọa đàm Nâng cao kỹ năng đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc

Đối thoại tại nơi làm việc là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ và đã được Bộ luật Lao động quy định tại khoản 2 Điều 63. Trong những năm qua Công đoàn các cấp trong Tổng công ty đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo các quy định của pháp luật, thông qua các Hội nghị đối thoại đã chia sẻ nhiều thông tin, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa NSDLĐ với NLĐ hoặc tổ chức đại diện NLĐ về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác và cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi. Đây là những nội dung rất cần thiết đối với cán bộ công đoàn các cấp trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt kỹ năng đối thoại

Tại Hội nghị, ông Uông Quang Huy đã chia sẻ, truyền đạt các kỹ năng đối thoại với từng nội dung cụ thể để đạt được kết quả cao nhất. Các đại biểu tham dự đã trao đổi về những kinh nghiệm trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, chia sẻ những khó khăn, ý kiến, khuyến nghị và tập trung trao đổi, làm rõ thêm một số kinh nghiệm thực hiện thực tiễn trong công tác tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị và đúng các quy định hiện hành. Việc tăng cường thêm công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở rất cần thiết và cần tập trung vào các nội dung như kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Công đoàn, nhất là kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể; đồng thời, hỗ trợ Công đoàn cơ sở cập nhật các chế độ, chính sách, các luật mới, đặc biệt là những chính sách tác động trực tiếp đến đời sống cũng như công việc của người lao động.

Nhiều vấn đề liên quan đến việc tổ chức đối thoại làm sao để đạt được hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho cả người sử dụng lao động và người lao động cũng được các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi.

Ông Trần Doãn Thành –  Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 phát biểu và kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Trần Doãn Thành đánh giá cao nội dung chương trình đã thu được rất nhiều thông tin bổ ích, trong đó yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc cần tiếp thu các ý kiến trao đổi thống nhất tại Hội nghị để tổ chức thực hiện tốt tại đơn vị, trong đó lưu ý các quy định, quy trình thực hiện khi tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại khi có yêu cầu và đối thoại khi có vụ việc, nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc tổ chức đối thoại. Công đoàn các cấp cần chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên, người lao động, giải quyết dứt điểm những vướng mắc hằng ngày của người lao động thông qua đối thoại tại các Phòng ban, phân xưởng, đơn vị đến cấp Tổng công ty, nhằm duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại đơn vị/Tổng công ty.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Tham dự sự kiện có ông Dương Thái Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Trần Anh Lĩnh - Bí thư Đoàn Thanh niên EVNGENCO1, các cầu thủ là CBCNV đến từ các đơn vị trong EVN và Cơ quan EVNGENCO1 cùng các cổ động viên đã đến cổ vũ cho trận giao hữu bóng đá.

Hai đội trao cờ lưu niệm

Đây là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao và là cơ hội giao lưu, học tập lẫn nhau, tăng cường sức khỏe, tình đoàn kết giữa các CBCNV giữa EVN với EVNGENCO1, thúc đẩy phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành điện.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài, trận đấu giao hữu diễn ra quyết liệt, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết, vui vẻ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cầu thủ và cổ động viên 2 đội.

Thay mặt Ban chấp hành Đoàn thanh niên EVNGENCO1, Bí thư Đoàn thanh niên Trần Anh Lĩnh gửi lời cảm ơn đến Đoàn thanh niên EVN, ban lãnh đạo EVNGENCO1 đã tạo điều kiện tổ chức sân chơi lành mạnh để CBCNV được gặp gỡ, giao lưu gắn bó, tăng cường sự thấu hiểu, qua đó đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển chung của Tổng công ty và EVN.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 và ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 ký kết biên bản Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2022

Thành phần đối thoại có ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENO1, ông Lê Hải Đăng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn. Về phía Công đoàn EVNGENCO1 có ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch, cùng các thành viên Tổ đối thoại và Ban Thanh tra nhân dân, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty, đại biểu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, người lao động các phòng phân xưởng các đơn vị thuộc Tổng công ty.

Tại Hội nghị, với hình thức đối thoại trực tiếp, 13 nội dung đã được đề cập, bao gồm:

1. Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

2. Chi trả tiền làm thêm giờ cho người lao động.

3. Về việc đóng BHXH cho Người lao động.

4. Phụ cấp trách nhiệm cho ATVSV.

5. Tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cho đội ngũ làm công tác ATVSLĐ.

6. Về việc ký kết hợp đồng lao động.

7. Quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Tổng công ty.

8. Trích lập quỹ khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

9. Bố trí nhà ở cho Người lao động tại Công ty nhiệt điện Duyên Hải.

10. Bố trí việc làm và thu nhập cho NLĐ tại Ban QLDA Nhiệt điện 3.

11. Chủ trương triển khai Đề án Mô hình tổ chức theo hướng quản trị tập trung sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Người lao động khi có số lượng dôi dư của CBCNV.

​12. Thực hiện chủ trương tinh giảm định biên của EVN.

13. Để có nguồn thu thêm cho hoạt động Công đoàn tại đơn vị.

Kết thúc hội nghị, với tinh thần cầu thị và trao đổi thẳng thắn, 12/13 vấn đề được thống nhất, nội dung còn lại sẽ tiếp tục nghiên cứu giải trình quyết.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2022 của EVNGENCO1 được tổ chức tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 và ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 chủ trì hội nghị đối thoại

Ông Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn TCT Báo cáo các nội dung đề nghị đối thoại định kỳ năm 2022

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - TGĐ điều hành trả lời từng nội dung đề nghị đối thoại

Hội nghị đã kết thúc trong tinh thần thống nhất và đoàn kết cao

Toàn cảnh Hội nghị

Về phía các đơn vị thủy điện có đồng chí Lê Đình Phúc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh, đồng chí Nguyễn Hà Đức Công - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 3, ông Trần Hiệp - Giám đốc Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4 và hơn 15 CBCNV của 3 đơn vị tham gia báo cáo các chuyên đề và phối hợp tổ chức Hội nghị.

Ông Lê Đình Phúc – Phó giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh (góc trái) và ông Nguyễn Chí Tùng  - Phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn (Góc phải) đồng chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, 3 Công ty thuỷ điện đã trình bày 7 chuyên đề cơ bản cung cấp các thông tin trong phòng tránh giảm nhẹ thiên tai như: Thực hiện lệnh vận hành liên hồ chứa và phối hợp với các cơ quan vùng hạ du, đánh giá mức độ an toàn Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2, Sông Tranh 3, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện, việc phòng tránh tai nạn đuối nước hạ du nhà máy trong mùa mưa và mùa kiệt; Đây cũng là năm đầu tiên Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Tranh 4, tham gia phối hợp với Công ty thuỷ điện Sông Tranh và Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 3 tổ chức truyền thông phòng chống giảm nhẹ thiên tai tại huyện Nông Sơn. Qua Hội nghị các đại biểu cũng đã được tìm hiểu quy mô hoạt động, quy trình vận hành điều tiết hồ chứa, cũng như an ninh an toàn hồ đập của 3 nhà máy Thủy điện: Sông Tranh 2, Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4.  

Đặc biệt các đại biểu lần đầu tiên được xem và hiểu được quy trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện qua video mô phỏng rất chân thực, cụ thể và dể hiểu. Nhiều đại biểu nhận ra được lợi ích của Thủy điện trong việc điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ du, đặc biệt là khu vực thấp lụt như địa bàn huyện Nông Sơn. Có đại biểu cho biết: "Những năm qua, từ khi có thủy điện, tuy cao trình mực nước lũ có thấp hơn nhiều so với những năm trước đây chưa có thủy điện nhưng thời gian ngập lụt kéo dài nhiều hơn. Ở đợt hội nghị này, được xem quy trình cắt giảm lũ của Thủy điện qua video mô phỏng do Công ty Thủy điện Sông Tranh trình chiếu, tôi hiểu được lý do vì sao mực nước lũ thấp hơn mọi năm và lũ rút chậm hơn, thông tin này tôi sẽ về giải thích với bà con nhân dân trong xã để mọi người hiểu hơn về lợi ích của thủy điện đối với đời sống nhân dân vùng hạ du".

Ông Lê Đình Phúc - Đại diện cho 3 đơn vị thủy điện giải đáp những thắc mắc của người dân tại nội dung thảo luận của Hội nghị

Tại Hội nghị, Công ty thuỷ điện Sông Tranh cũng cho biết, đơn vị đã xây dựng 6 trạm cảnh báo lũ ở 3 huyện: Tiên Phưóc, Hiệp Đức và Nông Sơn; ngoài ra đơn vị này cũng đã xây dựng 1 hệ thống còi hụ ở hạ du; phối hợp với các Trung tâm văn hoá truyền thanh, truyền hình ở 4 huyện để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung về thời tiết, thiên tai, tình hình điều tiết hồ chứa trong mùa mưa lũ, cũng như trong mùa khô hạn để người dân trong khu vực chủ động ứng phó, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa lũ hằng năm.

Bên cạnh các thông tin về tình hình vận hành điều tiết hồ chứa, an toàn hồ đập, phòng tránh tai nạn đuối nước, các đại biểu cũng đã tận mắt chứng kiến CBCNV Công ty thủy điện sông Tranh thao tác nhắn tin và giải thích cặn kẽ cú pháp của tin nhắn các thông tin về công tác điều tiết hồ chứa và vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 trong mùa mưa lũ để người dân và chính quyền địa phương nhận ra thông tin chính thống phát đi từ chủ hồ các Nhà máy thủy điện. Đây được coi là giải pháp tối ưu, quan trọng nhất trong công tác ứng phó với mùa mưa lũ năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong bối cảnh áp thấp đang di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão như hiện nay, thì việc triển khai hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác chủ động ứng phó, không chỉ với các nhà máy thuỷ điện nơi đầu nguồn sông Thu Bồn như Sông Tranh 2, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4 mà còn với người dân và chính quyền các huyện ở vùng hạ du.

Công ty thuỷ điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 3, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 4 quản lý vận hành các nhà máy thủy điện có tổng công suất hơn 300Mw, hằng năm cung ứng điện năng cho quốc gia hơn 1 tỷ kwh điện./.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 09/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

 Để chủ động ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVNGENCO1 yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 14/4/2022 của Bộ Công Thương, Chỉ thị số 1686/CT-EVN ngày 03/4/2022 của Tập đoàn về công tác PCTT&TKCN năm 2022.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (địa chỉ website: www.kttv.gov.vn) và tham khảo các trang thông tin dự báo của Quốc tế để chủ động có các giải pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn.

Nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư cũng được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất; tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Các đơn vị không được chủ quan và cần tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác. 

EVNGENCO1 cũng đưa ra những chỉ đạo cụ thể cho khối thủy điện và khối nhiệt điện. Theo đó, các Công ty Thủy điện triển khai (i) Tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để tuyên truyền, vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả; (ii) Tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; (iii) Triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là các điểm xung yếu; (iv) Bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp.

Trong khi đó, các Công ty nhiệt điện cần tăng cường kiểm tra hệ thống mái che, hệ thống thoát nước mặt, kho nhiên liệu, bãi thải xỉ đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Lưu ý dự phòng nhiên liệu cho sản xuất điện khi địa phương thực hiện lệnh cấm biển.

Đối với đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai phải cập nhật báo cáo, số liệu lên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn trước 07h00, 15h00 hàng ngày và báo cáo kịp thời về thường trực BCH PCTT&TKCN Tổng công ty qua địa chỉ email: banat@evngenco1.vn.

Tham gia đoàn công tác có ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Tổng giám đốc Công ty ĐHĐ; ông Phạm Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ông Lê Văn Hưng - Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Sơn.

Đoàn công tác đã khảo sát 3 trên tổng số 20 gia đình thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Ông Nghiêm Văn Vinh - Chủ tịch UBND xã Ma Nới cho biết: “Xã Ma Nới có hơn 5.000 dân với 99% là bà con người dân tộc Raglây. Trong đó, 45% gia đình là hộ nghèo nên cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội để giúp đỡ bà con có cuộc sống tốt hơn”.

Theo hướng dẫn của ông Cà Mau Viên - Trưởng thôn Tà Nôi, đoàn công tác khảo sát các hộ gia đình Va Ri Nhông Thị Mão, Pa Lây Thị Thuyên và Va Nhông Thị Co. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều rất khó khăn cần được giúp đỡ.

Chị Va Nhông Thị Co, người phụ nữ gầy gò đang sống trong ngôi nhà tạm bợ tại thôn Tà Nôi cho biết chị đang mơ ước có được ngôi nhà chắc chắn để ở trước khi mùa mưa đến.

Chị Va Nhông Thị Co đang nói chuyện với đoàn công tác trên nền đất sẽ được xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết

Ngôi nhà đã xuống cấp của chị Va Ri Nhông Thị Mão sẽ được tháo dỡ để lấy mặt bằng xây dựng

Trong cuộc họp cùng ngày với Lãnh đạo địa phương tại Văn phòng UBND huyện Ninh Sơn, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị cám ơn chính quyền và nhân dân huyện Ninh Sơn đã hỗ trợ, giúp đỡ Công ty ĐHĐ đảm bảo an toàn, an ninh trật tự khu vực Nhà máy thủy điện Đa Nhim, đặc biệt trong quá trình triển khai xây dựng Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng. Ông Lê Văn Quang phát biểu: “Là một doanh nghiệp, Công ty ĐHĐ có trách nhiệm chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện các công tác xã hội, phục vụ cộng đồng”. Trong dịp này, Công ty ĐHĐ hỗ trợ huyện Ninh Sơn 1 tỷ đồng để xây dựng một số căn nhà Đại đoàn kết tại xã Ma Nới cho các hộ gia đình đang còn khó khăn trên địa bàn.

Các ông Lê Văn Chín - Phó Bí thư thường trực huyện ủy Ninh Sơn, Đoàn Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn (thứ ba, tư từ trái sang) nhận tài trợ của Công ty ĐHĐ để xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn.

Ông Lê Văn Chín - Phó Bí thư thường trực huyện ủy Ninh Sơn phát biểu tại cuộc họp: “Ninh Sơn là một huyện miền núi còn nhiều hộ rất nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cần được sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân. Việc giúp đỡ địa phương của Công ty ĐHĐ sẽ góp phần ổn định cuộc sống của bà con”. Đại diện lãnh đạo địa phương, Ông Lê Văn Chín chân thành cám ơn lãnh đạo và người lao động Công ty ĐHĐ và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương phối hợp, giám sát, đôn đốc nhà thầu hoàn thành công tác xây dựng, đảm bảo chất lượng, tiến độ và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022.

       

     Đoàn khảo sát thực hiện Nghị quyết 10c/NQ- BCH làm việc tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ- BCH ngày 12/01/2017 và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ,  Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là, Chuyên môn thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật lao động về đảm bảo ATVSLĐ tại đơn vị: trang bị bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghiệp, kiểm định thiết bị, đánh giá phòng ngừa rủi ro, đào tạo về an toàn lao động, tỷ lệ TNLĐ trong Công ty ở mức rất thấp…Về phía Công đoàn Công ty cũng phát huy tốt vai trò của tổ chức: trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATVSLĐ, vận động thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực cải thiện môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, triển khai đầy đủ các phong trào thi đua Xanh – Sạch – Đẹp, phong trào Công trình, phần việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tổ chức cuộc thi tuyền truyền tác hại rượu bia… với nhiều nội dung, tiêu chí có tính thiết thực. Trong các Hội nghị đối thoại định kì với người sử dụng lao động, Công đoàn Công ty đã tổng hợp ý kiến và đề xuất các nội dung mang lại lợi ích cho người lao động (NLĐ).

Trong giai đoạn 2017-2022,  Công ty có 5 tập thể và 29 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 khen thưởng có thành thích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.

     Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty tham gia trả lời Phiếu khảo sát Nghị quyết 10c/NQ- BCH

Phát biểu tại Chương trình làm việc, ông Vũ Xuân Trung – Viện phó Viện An toàn vệ sinh Lao động – Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả của của Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh trong Nghị quyết 10c/NQ-BCH về công tác ATVSLĐ, đặc biệt Công ty đã tổ chức các phong trào thiết thực, có chiều sâu, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cũng như mang lại giá trị về công việc, sức khỏe của NLĐ./.

Hội nghị chuyển giao - Tiếp nhận Đảng bộ Công ty thủy điện Sông Tranh về Đảng bộ EVNGENCO1

Hoạt động nằm trong lộ trình sắp xếp tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể ở các đơn vị trực thuộc theo hướng nhất thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đối với hoạt động của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ EVN, BÍ thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 cùng các đại biểu đại diện cho các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, Đảng ủy Công ty Thủy điện Sông Tranh.

Tại Hội nghị chuyển giao, đồng chí Thân Văn Hiệp - Phó trưởng Phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định số 4326-QĐ/TU Ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chuyển giao Đảng bộ cơ sở Công ty Thủy điện Sông Tranh và các đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 - Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương).

Đ/c Thân Văn Hiệp Phó trưởng Phòng Tổ chức đảng, đảng viên - Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định chuyển giao Đảng bộ CÔng ty Thủy điện SÔng Tranh về Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 1 

Sau đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương có quyết định số 846-QĐ/TU ngày 24/6/2022 của Ban thường vụ Khối các doanh nghiệp Trung ương tiếp nhận Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh gồm 5 chi bộ và 36 đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Hữu Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đề nghị Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh khi về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong các năm qua, nhanh chóng bắt nhịp, hòa nhập với môi trường mới, ổn định tổ chức góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh trong sạch, vững mạnh, đồng thời, mong muốn Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đảng bộ trong công tác đảng và phát triển doanh nghiệp.

Đ/c Nguyễn Hữu Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực  Việt Nam chúc mừng Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh đã về sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1, thuộc Đảng bộ Tập Đoàn Điện lực Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Tuấn cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã luôn quan tâm Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh trong những năm vừa qua, đồng thời mong muốn Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh tiếp tục phát huy truyền thống của mình, cũng như các thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực  Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, đ/c Nguyễn Tiến Khoa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã bày tỏ vinh dự được tiếp nhận Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1. Đồng chí cảm ơn về những đóng góp của toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên Công ty Thủy điện Sông Tranh trong quá trình xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phát điện 1 và mong muốn Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh tiếp tục phát huy truyền thống của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Nguyễn Tiến Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu chúc mừng Đảng bộ Công ty thủy điện Sông Tranh

Đại diện Đảng bộ các cấp chứng kiến Lễ ký kết chuyển giao - tiếp nhận tổ chức Đảng, Đảng viên

Đại diện cho Đảng bộ được bàn giao - tiếp nhận, đồng chí Vũ Đức Toàn thay mặt Đảng ủy Công ty Thủy điện Sông Tranh gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí Lãnh đạo, các Ban chuyên môn Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, đã quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao để Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó Đảng bộ Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đơn vị tiếp nhận Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cán bộ đảng viên của Công ty Thủy điện Sông Tranh sau khi về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 vẫn sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống, văn hóa doanh nghiệp để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vũ Đức Toàn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh  phát biểu tại Hội nghị

Đây sẽ là tiền đề để Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để xây dựng Công ty Thủy điện Sông Tranh ngày càng ổn định và phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành điện và của Đất nước.

BCH Đảng bộ Công ty thủy điện Sông Tranh chụp hình lưu niệm với Đảng bộ cấp trên

Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh tiền thân là Chi bộ Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh và được đổi tên thành Chi bộ Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện 3 tại Quyết định số 1279-QĐ/TV ngày 20/5/2003 của ban thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng.

+ Quyết định Số 5814-QĐ/TV ngày 04/5/2005 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng đã Quyết định chuyển chi bộ Ban quản lý dự án Thủy điện 3 thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng.

 + Đảng bộ cơ sở Ban quản lý dự án thủy điện 3 trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng được đổi tên thành Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh tại quyết định Số 3504-QĐ/ĐUK ngày 31/3/2015 của BTV Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

Đến nay Đảng bộ có 05 chi bộ, gồm 36 đồng chí đảng viên chính thức, Đảng ủy gồm 07 đồng chí.

 

Trung tâm Điện lực Duyên Hải - một trong những trung tâm điện lực lớn nhất cả nước - mang đậm dấu ấn của EVNGENCO1

Tổng công ty Phát điện 1 được thành lập Quyết định số 3023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/6/2012 của Bộ Công Thương theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2013 với hình thức Công ty mẹ - công ty con. Cột mốc 10 năm kể từ ngày thành lập và chính thức đi vào hoạt động là cơ hội để nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty trên các lĩnh vực văn hóa, chính trị, là dịp để tri ân, tôn vinh, biểu dương những đóng góp to lớn vào sự hình thành, xây dựng và phát triển Tổng công ty của các thế hệ lãnh đạo và CBCNV toàn Tổng công ty trong công tác thực hiện nhiệm vụ SXKD- ĐTXD và các nhiệm vụ chính trị khác do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. 

Vì vậy, ngày 03/8/2022, Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 đã có Nghị quyết số 143/NQ-HĐTV thông qua chủ trương,kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cấp.

Các hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty được tổ chức thành chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao gắn với hoạt động triển lãm ảnh, kết hợp với công tác thi đua, tuyên truyền tạo dấu ấn đậm nét trong CBCNV, NLĐ và có sức lan tỏa rộng rãi với các đơn vị, bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương nơi đơn vị có hoạt động SXKD - ĐTXD và trong cộng đồng nói chung. Đưa phòng truyền thống của Tổng công ty đi vào hoạt động và Triển lãm ảnh EVNGENCO1 sẽ là 02 trong số các hoạt động tiêu biểu của chuỗi sự kiện này.

Tổng công ty cũng khuyến khích các đơn vị xây dựng và đẩy mạnh các phong trào học tập nâng cao trình độ, kiến thức, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, an toàn trong vận hành các tổ máy và đầu tư xây dựng để mang lại kết quả thiết thực chào mừng sự kiện 10 năm thành lập Tổng công ty cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và hưởng ứng tham gia các hoạt động chung của Tổng công ty tổ chức chào mừng 10 năm thành lập.

Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Chính quyền địa phương xã Ninh Gia tổ chức thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho 5 gia đình chính sách với tổng số tiền 2.500.000 đồng.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình Liệt sỹ Nguyễn Đình Như

Thăm hỏi, tặng quà gia đình Liệt sỹ Huỳnh Ngọc Đoan Trinh

Thăm hỏi, tặng quà gia đình Thương binh 4/4 Nguyễn Chí Thanh

Thăm hỏi, tặng quà gia đình Liệt sỹ Nguyễn Văn Hùng

Thăm hỏi, tặng quà gia đình Liệt sỹ Dương Thị Dự

Bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà hàng năm của Công ty cho các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh -  Liệt sỹ; hiện nay Công ty đang hỗ trợ cho 04 gia đình thương bệnh binh, liệt sỹ, gia đình của Mẹ Việt Nam anh hùng, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn tại xã Ninh Gia và xã Phú Hội với số tiền 2.000.000 đồng/tháng (gồm các gia đình: Bà Lê Thị Danh, Bà Bùi Thị Sen, ông Lương Công Rông, Bà Hồ Thị Thứ).

Nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, tặng quà của Công ty Thủy điện Đại Ninh và UBND xã Ninh Gia, các gia đình chính sách rất vui mừng, xúc động và ghi nhận tấm lòng quý báu của các Quý Cơ quan đã quan tâm, giúp đỡ, giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống./.

Các học viên tham gia Lễ khai giảng khóa đào tạo vận hành và sửa chữa Nhà máy Thủy điện Phú Tân 2

Dự lễ khai giảng còn có ông Cao Thành Nghĩa – Đại diện lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Phú Tân 2, lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng của 2 đơn vị, các cán bộ đào tạo, hướng dẫn và 18 học viên Nhà máy thủy điện Phú Tân 2.

Khóa đào tạo diễn ra trong thời gian 06 tháng kết hợp giữa lý thuyết với vận hành và sửa chữa, nơi đào tạo tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 (2x90 MW) và Thủy điện Đồng Nai 4 (2 x 170 MW).  Nội dung đào tạo được xây dựng theo từng chuyên đề, sau đó tổ chức thảo luận, giúp các học viên nắm vững kiến thức vận hành thiết bị trong nhà máy thủy điện. Phần lý thuyết cung cấp cho học viên những kiến thức liên quan đến vận hành nhà máy thủy điện như: thiết bị tua bin nước; nhà máy thủy điện; vận hành tua bin nước; bảo vệ rơ-le và tự động hóa; điều tốc và kịch từ, phần điện nhà máy điện và trạm biến áp; kiến thức về công tác điều độ hệ thống điện và nhà máy điện...Song song với học lý thuyết, học viên được kết hợp hướng dẫn thực hành, sửa chữa để nắm vững kiến thức và thành thạo các kỹ năng liên quan đến công tác vận hành, sửa chữa hệ thống điện, nhà máy thủy điện và trạm biến áp...

 

Ông Nguyễn Quang Vĩnh - Phó giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai phát biểu

Thay mặt đơn vị đào tạo, ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Giám đốc Công ty đã yêu cầu các học viên trong thời gian học tập phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của Công ty; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc khoá học. Công ty Thủy điện Đồng Nai cam kết sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, đào tạo, các học viên sẽ được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng trong công tác vận hành và sửa chữa Nhà máy Thủy điện Phú Tân 2.

Ông Cao Thành Nghĩa – Đại diện Lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Phú Tân 2 dặn dò các học viên

Ông Cao Thành Nghĩa – Đại diện Lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Phú Tân 2 bày tỏ tin tưởng và khẳng định Công ty Thủy điện Đồng Nai là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo vận hành các nhà máy điện. Ông đề nghị các học viên tận dụng tốt thời gian được học tập, rèn luyện trong một môi trường hàng đầu về chuyên môn kỹ thuật, về tác phong công nghiệp để nắm bắt tối đa kỹ năng nghề nghiệp, sau này về vận hành Nhà máy Thủy điện Phú Tân 2 đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo 2 đơn vị, cán bộ giảng dạy và các học viên

Với đội ngũ kỹ sư lành nghề và nhiều kinh nghiệm cùng với tâm huyết của các cán bộ giảng dạy, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã trở thành điểm sáng và là địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực vận hành, sửa chữa thiết bị tại các nhà máy thủy điện, điện mặt trời, điện gió trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tin tưởng rằng sau khi kết thúc khóa đào tạo, các em học viên sẽ trở thành những cán bộ vận hành và sửa chữa giỏi, có đầy đủ những kỹ năng đáp ứng yêu cầu vận hành và sửa chữa Nhà máy Thủy điện Phú Tân 2 an toàn, hiệu quả.

Nhà máy Thủy điện Phú Tân 2 có công suất lắp đặt 93MW (3 tổ máy x 31MW) được xây dựng tại xã Phú Tân, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) do Công ty cổ phần ANI Power làm chủ đầu tư, đấu nối lưới 110 kV, sản lượng điện trung bình năm 315,8 triệu kWh. Dự án được xây dựng với mục tiêu bổ sung nguồn năng lượng cho hệ thống điện Quốc gia, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng cho hệ thống điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Nhiệt điện Duyên Hải nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững  - ảnh 1

Trung tâm điều khiển trung tâm nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) được giao nhiệm vụ quản lý vận hành Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với tổng công suất 3.178 MW và Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 20 tỉ Kwh. Hiện tại, các nhà máy của công ty sử dụng công nghệ ngưng hơi truyền thống, nhiên liệu than, công nghệ đốt hiện đại, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và hệ số sẵn sàng cao, hiệu suất, ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường nhờ các hệ thống lọc bụi, khử NOx, SOx và các thiết bị tiên tiến nhất hiện nay.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải xác định việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cũng chính là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành, năng suất lao động để các tổ máy phát điện ở trạng thái sẵn sàng phát điện khi có yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; đảm bảo vận hành các nhà máy an toàn hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã vận hành ổn định các nhà máy và sản xuất hơn 4,4 tỉ Kwh điện.

Đặc biệt hiện tại, Công ty nhiệt điện Duyên Hải đang tiếp tục hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị, trình độ năng lực chuyên môn của cán bộ công nhân viên. Cùng với đó là tập trung nâng cao độ sẵn sàng, tin cậy trong vận hành. Trong đó, thực hiện tốt công tác sửa chữa thường xuyên, cung cấp vật tư thiết bị kịp thời, chất lượng phục vụ sửa chữa. Nâng cao khả năng nắm bắt, ngăn ngừa và xử lý sự cố thiết bị, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình trạng vận hành an toàn, ổn định và tuổi thọ của thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác sửa chữa.

Nhiệt điện Duyên Hải nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững  - ảnh 2

Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Bên cạnh đó là chủ động, linh hoạt vận hành các Tổ máy trong thị trường điện hoạt động chào giá, đảm bảo chỉ tiêu hiệu quả kinh tế; quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí phát sinh trong năm, tối ưu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Phát triển bền vững trên nền tảng số

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng xác định rõ công tác chuyển đổi số là một lộ trình lâu dài, xuyên suốt trong hoạt động của EVN, EVNGENCO1. Từ đó, công ty đã và đang đẩy mạnh triển khai hoàn thiện chuyển đổi số tổng thể như: Văn phòng số; Hồ sơ điện tử; Số hóa quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo cáo quản trị điều hành; Ứng dụng chữ ký số; Số hóa tài sản; Quản lý kho vật tư trên môi trường số... phục vụ công tác trong các lĩnh vực quản trị, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến doanh nghiệp số theo định hướng phát triển của EVN.

Hiện tại, 100% văn bản tại công ty được pháp luật cho phép được số hóa dưới dạng số liệu số và được lưu trữ, ứng dụng các công nghệ mới để khai thác, phân tích thông tin đã được số hóa; sử dụng phần mềm HRMS quản lý hồ sơ nhân sự;…

Nhiệt điện Duyên Hải nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững  - ảnh 3

Đoàn công tác của EVNGENCO1 làm việc tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về chuyển đổi số và việc thực hiện ứng dụng các phần mềm

Bên cạnh việc sử dụng các phần mềm chung của EVN/EVNGENCO 1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều phần mềm như: Quản lý điều độ tàu than; chuẩn hóa dữ liệu, áp dụng mã vạch trên ERP trong quản lý vật tư; phần mềm chuyển đổi định kỳ thiết bị, phương pháp RCM trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng…

Công ty cũng thường xuyên phát động các phong trào thi đua sáng tạo, nhằm phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân đưa ra các ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản xuất và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vào công tác quản trị doanh nghiệp, đã giúp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải giảm chi phí, tăng kết nối và dễ dàng phối hợp công việc. Đặc biệt là đang tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, hướng tới mục tiêu xây dựng “Nhà máy số” “Con người số” theo định hướng của EVN và EVNGENCO1 đề ra.

‘Cây sáng kiến’ của Nhiệt điện Duyên Hải - ảnh 1

Anh Lê Thành Long chăm chú theo dõi quá trình vận hành của hệ thống máy móc

Đam mê với ngành điện từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Lê Thành Long theo học chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển của Trường Đại học Cần Thơ. Năm 2016, vào thời điểm Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức tuyển dụng lực lượng nòng cốt để đào tạo quản lý vận hành và sửa chữa, anh Long đã trúng tuyển và gắn bó với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tới nay. Sau nhiều năm nỗ lực, năm 2021, anh Long được giao nhiệm vụ là Kỹ thuật viên - Phân xưởng Quản lý Vận hành Cảng. Đó là công việc quan trọng, luôn gắn liền với hoạt động của dây chuyền; phải đảm bảo tỉnh táo khi theo dõi vận hành, cũng như sự cẩn thận và tỉ mỉ trong quá trình quản lý máy móc…

‘Cây sáng kiến’ của Nhiệt điện Duyên Hải - ảnh 2

Anh Lê Thành Long cùng đồng nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Nhiều sáng kiến thiết thực

Hiểu được vai trò, vị trí của một kỹ thuật viên vốn liên quan đến rất nhiều khâu và sự an toàn của những nhân viên khác, anh Long luôn tích cực tham gia trực tiếp quản lý thiết bị và kiểm tra thường xuyên quá trình vận hành của hệ thống máy móc trong xưởng. Qua đó, kịp thời khắc phục, sữa chữa những sự cố xảy ra, đảm bảo các thiết bị luôn được vận hành ổn định phục vụ tốt cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, cũng chính từ những vấn đề bất cập, phát sinh trong công việc hằng ngày đã thúc đẩy anh Lê Thành Long tự tìm tòi những giải pháp tối ưu, củng cố hệ thống thiết bị, nâng cao năng suất lao động cũng như giảm thiểu các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

Từ năm 2018 đến nay, anh Long đã có 7 sáng kiến kỹ thuật, được công ty và EVNGENCO1 công nhận và khen thưởng như: Hiển thị vị trí, chụp lỗi cánh lật và băng tải BC1A/B trên CMS của CSU; Ngăn ngừa sự cố quá tải động cơ quay mâm cấp CSU; Bảo vệ các đường ống mỡ, bộ chia của hệ thống bơm mỡ tự động cơ cấu dưới gàu CSU… giúp nâng cao khả năng vận hành, ổn định, liên tục của các tổ máy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty.

Gần đây nhất là sáng kiến khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng kế hoạch bốc dỡ than, thống kê, báo cáo số liệu… khi đa số đều được thực hiện thủ công làm mất nhiều thời gian, nhân lực và dễ xảy ra sai sót trong quá trình thao tác. Cụ thể, năm 2021, anh Long đã phối hợp cùng Ban Kỹ thuật Sản xuất - EVNGENCO 1 nghiên cứu, xây dựng và áp dụng thành công “Phần mềm quản lý điều độ tàu than” được xây dựng trên hệ điều hành CentOS Linux 8.3.2011; Cấu hình máy chủ gồm CPU 2 Core; Ram 4 GB; Bộ nhớ 100 GB... Cải tiến này, đã giúp cho quá trình theo dõi, quản lý thiết bị được linh hoạt hơn, công việc tra cứu thông tin của thiết bị sẽ nhanh nhạy hơn, tiết kiệm tối đa thời gian tìm kiếm so với tra cứu thủ công; đồng thời góp phần quan trọng trong công tác chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

‘Cây sáng kiến’ của Nhiệt điện Duyên Hải - ảnh 3

Anh Lê Thành Long (thứ 3 từ phải qua) nhận giấy khen Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại EVNGENCO1

Tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm

Với những sáng kiến thiết thực và hiệu quả của mình, nhiều năm liền, anh Lê Thành Long đã được nhận Bằng khen và Giấy khen của EVN và EVNGENCO1, liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở qua các năm từ 2017 đến 2021. Đặc biệt, trong hai năm 2019 - 2020 anh được nhận Bằng khen của Chủ tịch ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự phát triển của EVN. Năm 2021, anh Long còn vinh dự nhận giấy khen với danh hiệu “Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại EVNGENCO1”. “Bản thân luôn tự nhắc nhở phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những lúc gặp khó khăn, tôi luôn được lãnh đạo và anh em đồng nghiệp giúp đỡ, động viên. Chính sự quan tâm của mọi người là động lực để bản thân tôi tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để có được nhiều cải tiến, sáng kiến có hiệu quả hơn cho công ty”, anh Long chia sẻ.

Nhận xét thêm về kỹ thuật viên Lê Thành Long, ông Nguyễn Văn Đa, Quản đốc phân xưởng Quản lý Vận hành cảng, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, rất dễ nhận thấy ở anh Long sự chất phác, giản dị, chân thành, khiêm tốn đầy đam mê với công việc. “Và một điều đáng quý nữa là anh Long luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với anh em khác, sẵn lòng chung sức gánh vác mọi nhiệm vụ được giao”, anh Đa nói và cho rằng, chính đam mê, lòng nhiệt huyết trong công việc của anh Long đã góp phần lan tỏa tinh thần, phương thức làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả trong tập thể công nhân viên, người lao động của đơn vị. Đồng thời cũng thúc đẩy không khí thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần tích cực vào sự phát triển của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.